Kağıthane Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Kağıthane Tapu Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Tapulara haciz koyma, borcunu yatırmayan borçlu olana alacaklı olan kişinin isteğiyle borçlu tarafın gayrimenkulleri üstüne adli ve idari makamlarca haciz koyulması uygulamasıdır. İcra ve İflas Kanununda belirtilen süreler içerisinde borçlu taraf kendisine gönderilmiş olan ödeme buyruğuna itiraz etmez ise takip kesinleşmektedir. Alacaklı kişi alacağını tahsil edebilmek adına haciz talep etmelidir. Eğer taraf haciz uygulaması başlangıcından sonra alacaklıya borcun tamamını yatırmaz ise haciz uygulaması gerçekleştirilecektir. Bu duruma ilaveten haciz mevzusu mallar için alacaklı olan taraf bir yıl içerisinde satış talep etmez ise sözü edilen haciz kendi kendine yok olmuş olacaktır. Aşağıda oldukça detaylı ele alacağımız tapu haciz kaldırma konusunda belirtilmesi gereklidir ki şahıs mevcut tapusu üzerine haciz koyulacağını yahut haczi olduğunu öğrendiği an haciz kaldırma avukatına başvuruda bulunmalıdır. Kendi alanında profesyonel tapu haciz kaldırma avukatlarıyla en pratik ve hukuka uygun şekilde işleminiz gerçekleşecektir.

Tapu Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Alacaklı olan tarafın talebi ile borçlu kişinin varlığına el konulduktan sonra borçlu kişi tapu üzerine konulmuş haczin kaldırılması adına belirtilmiş olan uygulamaları hayata geçirmelidir. Haciz durumunun kaldırılması için öncelikle haczin bilgilerine daha ayrıntılı vakıf olmak amacı ile İcra Müdürlüğüne gidilmelidir. Edinilen bilgiler doğrultusunda eğer ki borç bütün dosya masraflarıyla yatırılırsa haciz kalkmaktadır. Tapu haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlunun veya borçlu şahsın vekili olan tapu haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırma isteğinde bulunamamaktadır Şayet unutulmamalıdır ki haczin kalkmasını talep etmek için hacze konu malın satış uygulamasının alacaklı tarafınca talep edilmemiş olması gereklidir. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin kaldırılabilmesi isteği kabul edilirse Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılabilmesi için müzekkere yazılması gerekecektir. Müzekkere yazımı sonrasında eğer koşullar gerçekleşmişse tapunun haczi kaldırılır. Eğer ki alacaklı satış talebinde bulunmuş ise koşullar sağlanmamış olup İcra Müdürlüğüne yapılmış olan istek red alacaktır. Borçlu tarafın vereceği taahhüt ile dahi tapuya gelen hacizler kaldırılabilir. Lakin şahıs taahhüt ettiği zamanlamaya uymaz ise hapis cezasına mahkum edilir. Bütün hepsine ilaveten haciz isteğinde bulunan alacaklı olan taraf daima haczin kalkması isteğinde bulunabilecektir. Tüm bu anlatılanlar bağlamında belirtilmesi gereklidir ki tapu haciz kaldırma uygulaması neticesinde olası bir hak kaybına uğramamak için tapu haciz kaldırma profesyonelinden destek alınması gereklidir. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri asgari süre içerisinde en doğru yöntemlerle çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP