Kandıra Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Kandıra Araç Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Alacaklı olan taraf tarafından borçlu olan şahıs zararına icra takibi başlangıcından sonrasında kişinin taşınabilir mallarına da haciz söz konusu olabilir. Kesin olan icra takibine karşı alacağı olan şahsın talebiyle borçlu olanın adına kaydı olan vasıta üstüne haciz gelebilmektedir. Haciz süreci sonrasında hacizli araç için satış talep ederek alacağına ulaşmaktadır. Haczi olan aracı alan şahıs vasıta üstündeki haczinden haberdar olur. Aracı satın aldığında vasıta üzerindeki hacizle birlikte satın alır. Araba haciz kaldırma avukatıysa borçluya bu tarz bir olayda yol göstermekte, hacizli vasıtanın satışını engellemek için en pratik ve doğru alternatifleri öne çıkartmaktadır.

Vasıta Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılır?

Araba üstünde bulunan haciz icra evrakında yer alan ödemeler ve borcun hepsinin ödenmesi ile kalkabilmektedir. Yine de araç üzerindeki haczin kaldırılmasının tek yolu bu değildir. Haciz kaydı icra görevlisinin bir hatasından kaynaklı olmaktadır. İcraya bu konuyu barındıran bir dilekçe yazılıp araç üzerindeki haczin kaldırılması talep edilebilir. Araba haciz kaldırma avukatı ile kaleme alınacak dilekçe icra memurunun yanlışını çok daha iyi ortaya koyacak ve herhangi bir negatif netice ile karşılaşmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının icraya başvuru yapabilme hakları saklıdır. Alacaklı taraf ile anlaşma sağlanarak da vasıta üzerindeki haciz kaldırılabilir. Bahsettiğimiz senaryolara ek olarak araca haciz koyulduktan sonra altı ay içerisinde alacaklı olan taraf haczi olan araba hakkında satış isteğinde bulunmalıdır. İcra ve İflas Kanununda bu durum şu şekilde hükme alınır. Bir malın satılması resmi zaman içinde istenmez veya istek geri alınarak da resmi müddet içinde yenilenmez ise o mal üzerindeki haciz kalkar. Haczi olan malın satışının yapılması kapsamındaki talep bir kereye mahsus geri alınır. Haczedilen kanuni sicile kaydı olan malların, icrayla yapılacak yazışmalar neticesinde haczin kalktığının tespit edilebilmesi hâlinde, sicili saklayan idare tarafından haciz şerhi terkin edilir ve uygulama ilgili icraya bildirilir. Birinci fıkra gereğince var olan haczin kalkmasına neden olan alacaklı olan taraf mevcut araca uygun olarak, haczin konulması ve saklanması gibi tüm masraflardan sorumlu olabilir. Son olarak da eğer borçluya kesin olan icra takibinde borçluya olmadığını düşünüyorsa menfi tespit davası açabilmektedir. Bütün bu hususlar değerlendirildiğinde araba haciz kaldırma süreci kişiler adına karışık ve zor olur. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri minimum süre içerisinde en pratik tekniklerle çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP