Kandıra Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Kandıra Araç Haci̇z Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Bir tarafa karşı icra takibi kesinleşince borçlu tarafın taşınmaz ile taşınır mallarına, bankasındaki mevduat hesaplarına ve hisse senetlerine haciz konulabilir. Araç hacziyse kişinin üstüne kaydı bulunan ve taşınabilen niteliğe sahip motor, otomobil, otobüs gibi motorlu vasıtalara haciz konması işlemidir. Alacağı olan kişi tarafından gönderilen ödeme emrinin tebliğinden sonra takip kesinleşmiş ise alacaklı borçlu taraf adına kaydı bulunan motorlu vasıtaların haczini isteyerek satış isteğinde bulunabilir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak bizler benzeri bir durumun var olması halinde şahsa en hızlı ve hukuka uygun bir biçimde destek vererek söz edilen sorunu çözüme kavuşturup sonuca ulaştırmaktayız. Araç üzerindeki haczi kaldırmak adına işinde nitelikli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesinde en doğru ve kestirme yöntemleri seçerek kişiyi herhangi bir haksızlığa uğramaktan kurtarmayı hedefliyoruz.

Araç Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Kaldırma Profesyoneller Tarafınca Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Vasıta üstündeki haciz kararını araç haciz kaldırma avukatı beş farklı nitelikte kaldırır.

  • Borcun gereğince ödemesi: İcranın takibine konu edilen borç bütün faizleri ile ve var ise ceza şartlarıyla beraber ödendiğinde vasıta üstündeki haciz kaldırılır. Şayet bahsedilen ödeme en kısa zamanda haczi koyan daireye yapılması lazımdır. Bu noktada araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi zorunlu olan borcun ilgili icra dairesine en kısa zamanda ödenmesini verip şahsı büyük bir kayıptan kurtarır.
  • Haciz kayıtlarının yanlışlıkla konulduğunun belirlemesi: Vasıta üzerine koyulan araç haciz, icradaki görevlilerin yanlışı sonucunda yapılmış olabilir. Böyle bir olayda haciz koyan icraya itiraz yazısı verilerek haczi kaldırılır. İcra dairesi mevcut dilekçeyi reddederse en hızlı şekilde dilekçe hazırlanarak bu sefer İcra Mahkemesine başvuru yapılmalıdır. Mahkeme dilekçeyi okur ve yanılgının olduğuna kanıt getirirse haciz ivedilikle kaldırılır.
  • Borcu olan şahıs ve alacaklı olan kişinin anlaşarak kayıtlı olan haczi kaldırması: Haciz koyduran alacaklı taraf ile mutabık olunması durumunda alacağı olan kişinin talebiyle araç üstündeki haciz kalkar.
  • Hacizlerin zamanlama sebebi ile düşürülmesi: İİK’ye göre taşınabilir malların haczinden itibaren altı ay içerisinde alacağı olan taraf satış istemelidir. Şayet alacağı olan kişi bu zaman zarfı içerisinde satış istemezse verilecek dilekçe ile haciz kaldırılmaktadır.
  • Menfi tespit davası: İspat tespit davasıyla borçlu şahıs olarak adlandırılan tarafın borcu olmadığına karar kılınır ise araç üzerindeki haciz kaldırılır.

Tüm mevcut hususlar dikkate alındığında haczin kaldırılabilmesi adına yeterli hukuksal donanım ve hız gereklidir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilmektedir. Yapılmış olan muhtemel bir hata ile araç üstündeki haciz kaldırılamaz ve satış süreci gerçekleştirilir . Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri en az süre içinde en güvenilir yöntemlerle çözüme ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP