Kandıra Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Kandıra Arazi̇ Haczi̇ni̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Mevcut araziye haciz koyma, bahis konusu borcunu ödemeyen borcu olan kişiye alacaklı tarafın isteği ile borçlu tarafın arsasının üzerine alacaklı tarafın isteği neticesinde icra müdürlüğü tarafınca haciz getirilmesi sürecidir. İcra ve İflas Kanununda nitelendirilen süreler içinde borçlu taraf kendine gönderilen ödeme emrine kuralına göre itiraz etmediği takdirde takip kesinleşir. Alacaklı kişi alacağı ödemeyi tahsil edebilmek için haciz isteminde bulunmalıdır. Şayet kişi haciz süreci başlangıcından sonra alacaklı tarafa borcun tümünü ödemez ise haciz süreci gerçekleştirilir . Buna ek haciz konusu mal ve mülkler adına alacaklı taraf bir yıl içerisinde satış talep etmezse İcra iflas kanunu madde 106 ile 110 uyarınca yazılı istek neticesinde bahse konu haciz ortadan kaldırılacaktır . İlerleyen kısımlarda oldukça detaylı ifade edecek olduğumuz arsa haciz kaldırma hususunda belirtmeliyiz ki; taraf arsası üstüne haciz koyulacağını veya hacizli olduğunu öğrendiğinde arsa haciz kaldırma avukatına müracaat etmelidir. Aksi halde yerin satışını arsa alıcısının izni olmadığı halde satış süreci gerçekleştirilemeyecektir . Dolayısıyla branşında profesyonel arsa haciz kaldırma avukatlarıyla pratik ve hukuka uyumlu biçimde sürecinizi gerçekleştirerek mağdurluklarınızı giderebilirsiniz.

Arazi̇ Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılmaktadır?

Alacaklının isteğiyle borçlu olan tarafın yahut kuruluşun üstünde mevcut olan arazisine icra dairesince haciz şerhi konmasından sonra borçlu tarafın, arazisi üstüne koyulmuş haczin kaldırılması adına belli başlı uygulamaları yapması şarttır. Haczin kaldırılması adına öncelikli olarak haciz bilgilerine daha detaylı vakıf olabilmek maksadı ile İcra Müdürlüğüne gidilmesi gerekir. Edinilmiş olan bilgiler eşliğinde eğer borç tüm dosya masrafları ile ödenirse haciz kalkmaktadır. Arsa haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlu kişinin ya da borçlu tarafın elçisi olan arsa haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haczi kaldırma isteğinde bulunamaz. Fakat atlamamak gerekir ki haczin kalkmasını isteyebilmek adına hacze konu arsanın satışının alacaklı tarafınca talep edilmemiş olması gereklidir. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin kaldırılması isteği kabul edilirse Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılması adına müzekkere yazılması gerekir. Müzekkere kaleme alındıktan sonra eğer koşullar gerçekleşmiş ise o yerdeki haciz kaldırılmış olacaktır. Şayet alacaklı taraf satış talebinde bulunmuş ise şartlar yerine getirilmemiş sayılacak İcra Müdürlüğüne yapılmış olan talep kabul görmeyecektir. Borçlu olanın vermesi zorunlu taahhütle de arazinin üstünde mevcut olan tapunun haczi kaldırılabilir. Buna rağmen kişi taahhüt etmiş olduğu süreye uymaz ise hapis cezasına (tazyik hapsi) mahkum edilecektir. Bu durumlara buna ilaveten haciz isteğinde mevcut olan alacaklı kişi her zaman haczin yok edilmesi isteğinde bulunabilmektedir. Tüm bu anlatılanlar ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma uygulaması neticesinde herhangi adalet kaybına uğramamak için Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri minimum zaman içinde en hızlı yöntemler ile sonuca ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP