Kandıra Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Kandıra Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

İcra takip işleminin kesin olmasından sonra borçlu tarafın taşınmazı üzerine haciz talebinde bulunulabilmektedir. Ev üzerine haciz alacağı olan kişi yahut vekilin talebi doğrultusunda icra tarafınca evin bulunduğu yerdeki tapu müdürlüğüne yazılacak müzekkere ile koyulmaktadır. Aynı şekilde icra müdürlüğü tarafından müdürlüğe yazılacak müzekkereyle haciz kaldırılabilmektedir. Mülk üstüne konulan haczin kaldırılabilmesi için ev haciz kaldırma avukatlığı altta daha detaylı anlatacak olduğumuz bazı koşulların var olduğuna dikkat çekmektedir. Bunlar; borcun ödenebilmesi, ödeme sözleşmesine bulunulması, haciz kalkması, ispat tespit davası, haricen tahsil veya alacaktan vazgeçmektir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Mülk Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırılır?

  • borcun ödenmesi

İcra müdürlüğü aracılığıyla gayrimenkul üzerine konan haciz borcun tamamının ödenmesiyle kaldırılabilir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra tarafından ve hangi dosya üstünden tapu kaydının konduğunu belirleyip borçlu olan tarafa ilgili borcun yatırılması ile haciz kaldırılabilmesi hususunda yardımcı olmaktadı. Haciz konulduğu dosya öğrenilerek icra müdürlüğüne evrakın işlemiş faizi, ödemesi ve vekalet ödemesinin hesaplanması adına talepte bulunulmaktadır. Bunun üzerine belirlenen miktarın icradaki vezneye ödenmesiyle icra tapuya müzekkere kaleme alıp ev üzerindeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • ödeme garantisi verilmesi

Borcu olan taraf haciz konusu olan ödeyeceği borcu belli başlı zaman içerisinde veya belirli vadelerle yatıracağını garantiye alırsa ev haciz kaldırma profesyonelinin yazacağı bir protokol ile haczin kaldırılması konu olur. Güncel konu için icra müdürlüğüne talepte bulunulmaktadır. Talep neticesinde müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır. Şayet unutulmaması gereklidir ki İcra ve İflas Kanununda tutarın ödenmemesi değil verilen sözün yerine getirilmemesi tazyik hapsi ile cezalandırılır.

  • haczin kalkması

İİK'de taşınmazların haczi halinde alacaklı tarafın satış isteyebilme zamanını bir yıl olarak belirlenmektedir. Güncel zaman içinde alacağı olan kişi satış başvurusunda bulunmaz ise gayrimenkul üzerindeki haciz düşer ve müdürlüğe kaleme alınacak müzekkereyle haciz kalkabilmektedir.

  • ispat tespit davası

Borçlu kişi, takipte borçlu olmadığı savunmasında ise ispat tespit davası açabilir. Bu tarz bir durumda borçlu kişi ya da ev haciz kaldırma avukatı icraya başvurup tutarın bütününü icradaki vezneye depolayıp ev üzerindeki haczin düşürülmesini talep edebilir.

haricen tahsil veya alacaklardan feragat etmek

Alacaklı yahut vekili borcu aldığını yahut alacaktan vazgeçtiğini icra müdürlüğüne bildirirse taşınmaz üstündeki haciz kalkmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri asgari zaman içinde en doğru yöntemlerle çareye ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP