Kandıra İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Kandıra İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı Ne Anlama Geli̇r?

İcra takibi kesinleştikten sonra borçlu tarafa ait iş yerine ilişkin haciz istenebilir. İş yeri üzerine haciz, alacaklı şahıs ya da vekilin isteği üzerine icra müdürlüğü tarafından iş yerinin olduğu yerdeki müdürlüğe yazılması gereken müzekkere ile konulur. Öte yandan icra dairesince ilgili müdürlüğe yazılacak müzekkere ile konulan haciz kaldırılabilir İş yeri üzerine konulan mevcut haczin kaldırılması için iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafınca ilerleyen aşamalarda çok daha ayrıntılı anlatacağımız belli başlı şartların varlığına dikkat edilmesi gerekir. Bu durumlar; borcun ödenebilmesi, ödeme taahhüdünde bulunması, kararın düşmesi, menfi tespit davası, hariç olarak alacak ve tahsilden vazgeçmek demektir.

İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üstündeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırılır?

  • mevcut borcun ödenmesi

İcra müdürlüğü aracılığıyla iş yeri üstüne konan haciz borcun bütününün yatırılmasıyla kaldırılır. İş yeri haciz kaldırma avukatlığı mevcut haczin hangi icra müdürlüğü tarafınca ve hangi dosyanın üzerinden tapu kaydının koyulduğunu belirleyerek borçlu tarafa borcun ödenmesiyle haczin kaldırılması bağlamında destek sağlamaktadır. Haczin konduğu evrak öğrenilip icra müdürlüğüne dosyanın işlenmiş faizi, geri ödemesi ve vekalet ücretinin ayarlanması için başvuruda bulunulmaktadır. Mevcut durumun üstüne belirli meblağın icra veznesine yatırılması ile icra ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alıp şirket, büro ya da ofis üzerindeki haciz kaldırılabilir.

  • Ödeme sözleşmesinde bulunulması

Borcu olan şahıs veya kuruluş, haciz konusu borcunu belirli zaman içinde yahut belirli vadelerle yatırabileceğini güvence ederse iş yeri haciz kaldırma avukatının kaleme alacağı bir protokolle haczin kaldırılması bahis konusu olur. Mevcut husus adına ilgili makama talepte bulunulmaktadır. Başvuru sonucu ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır. Aynı zamanda atlanmaması gerekir ki İİK'de borcun yatırılmaması değil verilen sözün hayata geçirilmemesi halinde tazyik hapsi ile cezalandırılır.

  • haczin geçersiz olması Talep neticesinde ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır.

İİK'de taşınmazların haczedilmesinde alacaklı olan kişinin satış isteme zaman zarfı 1 sene olarak belirlenmiştir. Bu süre içerisinde alacaklı olan taraf satış başvurusunda bulunmaz ise iş yeri üzerindeki haciz düşer ve ilgili müdürlüğe yazılacak müzekkere ile haciz kaldırılmaktadır. Avukat tarafınca hazır edilecek olan İcra İflas Kanunu (106 - 110) uyarınca yazılması planlanan olan haczi kaldırma dilekçesi ile beraber iş yerine konulan haciz kaldırabilir.

  • ispat tespit davası

Borçlu, takipte borçlu olmadığı iddiasında ise ispat tespit davası açılabilmektedir. Bu tarz bir olayda borçlu veya iş yeri haciz kaldırma avukatı ilgili makama başvuruda bulunup mevcut borcun hepsini vezneye depo ederek evdeki haczin düşürülmesini isteyebilmektedir

  • Haricen tahsil ya da alacaktan feragat

Alacaklı kişi yahut vekaleti olan kişi ödemeyi tahsilat yaptığını yahut alacaktan feragat ettiğini icraya beyan ederse iş yeri üstündeki haciz kalkmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri asgari süre içinde en doğru yöntemler ile çözüme ulaştırmayı hedefliyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP