Kandıra Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Kandıra Tapudan Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Tapuya haciz koyma, borcunu yatırmayan borçlu olana alacaklı olan tarafın talebi ile borçlu kişinin gayrimenkul malları üzerine idari ve adli makamlarca haciz konması işlemidir. İİK'de belirli zaman aralığı içerisinde borçlu taraf kendine iletilen ödeme buyruğuna karşı gelmez ise takip kesinleşmektedir. Alacaklı olan şahıs ödemesini tahsil edebilmek için haciz talep etmelidir. Şayet taraf haciz uygulaması başladıktan sonra alacaklı şahsa borcun tümünü yatırmaz ise haciz uygulaması gerçekleşmektedir. Bu duruma ilaveten haciz konusu mallar adına alacaklı olan taraf bir yıl içinde satış talebinde bulunmazsa bahse konu haciz kendi kendine yok olmuş olur. Alt kısımda oldukça ayrıntılı anlatacak olduğumuz tapu haciz kaldırma hususunda belirtmek gerekir ki kişi mevcut tapu üstüne haciz koyulacağını ya da haciz olduğunu öğrendiğinde haciz kaldırma avukatına başvuru yapmalıdır. Kendi branşında donanım sahibi tapu haciz kaldırma avukatlarıyla en hızlı ve hukuka uyumlu şekilde süreciniz gerçekleşecektir.

Tapu Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Tarafınca Nasıl Kaldırılmaktadır?

Alacaklı olan kişinin talebiyle borçlu olan kişinin varlığına el konulduktan sonra borçlu olan tapu üzerine koyulmuş haczin kaldırılması adına belirli uygulamaları yerine getirmelidir. Haczin kaldırılabilmesi için ilk önce haczin bilgilerine daha ayrıntılı vakıf olabilmek maksadıyla İcra Müdürlüğüne gidilmelidir. Edinilmiş olan ayrıntılar ışığında eğer ki borç bütün dosya masraflarıyla yatırılırsa haciz kalkmaktadır. Tapu haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu olan şahsın ya da borçlu olan şahsın vekili olan tapu haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırma talebinde bulunulamamaktadır Lakin unutulmamalıdır ki haczin kaldırılmasını talep etmek için hacze konu malın satışının alacaklı olan taraf tarafınca talep edilmemesi gerekmektedir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kalkması isteği kabul görürse Tapu Müdürlüğüne haczin kalkması için müzekkere yazılacaktır. Müzekkere yazımından sonra şayet koşullar gerçekleşmişse tapunun haczi kaldırılabilir. Eğer alacaklı satış talebinde bulunmuş ise şartlar sağlanmamış olacak İcra Müdürlüğüne yapılmış olan istek reddedilecektir. Borçlu olanın verecek olduğu taahhütle de tapu haczi kaldırılabilmektedir. Şayet şahıs taahhüt ettiği zamanlamaya uyum sağlamaz ise hapis cezasına mahkum edilmektedir. Bütün hepsine ek olarak haciz isteğinde bulunan alacaklı daima haczin kaldırılabilmesi isteğinde bulunabilmektedir. Bütün bu anlatılanlar ışığında belirtmeliyiz ki tapu haczi kaldırma uygulaması neticesinde herhangi bir adalet eksikiğine uğramamak için tapu haciz kaldırma profesyonelinden hizmet alınması gereklidir. Kolektif Hukuk Bürosu avukat ekibi olarak sizleri asgari süre içerisinde en doğru teknikler ile neticeye ulaştırmayı hedefliyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP