Karabağlar Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Karabağlar Araç Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Alacaklı olan taraf tarafından borçlu olan kişi aleyhine icra takibi başlangıcı sonrasında kişinin taşınabilir mallarına dahi haciz söz konusu olabilmektedir. Kesinleşmiş icra takibince alacaklı olan şahsın isteğiyle borcu olan kişinin ismine kayıtlı olan araba üzerine haciz gelebilmektedir. Haciz süreci sonrasında hacizli vasıta için satış talebine bulunarak alacağına ulaşabilmektedir. Haczi olan arabayı alan kişi araba üstündeki haczinden haberdar olabilmektedir. Arabayı satın alır iken araba üzerindeki hacizle birlikte satın almaktadır. Araba haciz kaldırma avukatıysa borçlu olan kişi benzeri bir durumda yardımcı olmakta, haczi olan vasıtanın satılmasını engellemek adına en pratik ve doğru seçenekleri öne çıkartmaktadır.

Araç Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Araba üstünde yer alan haciz icra dosyasında bulunan ödemeler ve borcun hepsinin ödenmesi ile kalkmaktadır. Fakat vasıta üzerindeki var olan haczin kaldırılmasının tek yöntemi bu değildir. Haciz kaydı icradaki memurun bir yanlışından kaynaklı olmaktadır. İcra müdürlüğüne mevcut konuyu içeren bir dilekçe kaleme alınarak vasıta üzerindeki var olan haczin kalkması talep edilebilmektedir. Araba haciz kaldırma avukatı ile kaleme alınacak dilekçe icradaki görevlinin yanlışlarını daha iyi ortaya koyacak ve olası bir olumsuz sonuçla karşılaşmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının icraya başvuru hakları gizlidir. Alacaklı taraf ile anlaşma sağlanarak da araba üstündeki haciz kaldırılabilmektedir. Örneklendirdiğimiz durumlara ilave olarak araca haciz konulduktan sonra altı ay içinde alacaklı hacizli taşınır kapsamında satış isteğinde bulunmalıdır. İcra ve İflas Kanununda mevcut olay şöyle hükme alınmaktadır. Bir malın satışının yapılabilmesi kanuni müddet içinde istenmez yahut talep geri alınıp da kanuni müddette yenilenmez ise mevcut mal üzerindeki haciz kalkmaktadır. Haczi olan arabanın satılabilmesi bağlamındaki talep bir defa geriye alınır. Haczedilen resmi sicile kaydı olan malların, icra dairesiyle yapılacak yazışmalar neticesinde haczin kalktığının tespit edilebilmesi durumunda, sicili saklayan idarece haciz şerhi terkin edilir ve süreç alakalı icraya bildirilmektedir . Birinci fıkra gerekliliğince var olan hacizlerin kalkmasına sebep olan alacaklı olan kişi mevcut araca yönelik olarak, haczedilmesi ve muhafazası gibi bütün masraflardan görevli olabilmektedir. Son olarak eğer borçlu olan kişi kesinleşen icrada borçlu olan kişi olmadığını savunuyorsa ispat tespit davası açabilir. Bütün bu konular incelendiğinde araba haciz kaldırma işlemi taraflar için karışık ve zorlayıcı olabilir. Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizi en az süre içinde en doğru yöntemlerle sonuca ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP