Karabağlar Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Karabağlar Araç Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Bir tarafa karşın icra takibi kesinleştiğinde borçlu şahsın taşınır ve taşınmaz mallarına, bankalardaki hesaplarına ve senetlerine haciz konabilir. Araç haczi ise kişinin üzerine kaydı bulunan ve taşınır özelliğe sahip otomobil, minibüs, motor gibi motorlu araçlara haciz getirilmesi işlemidir. Alacaklı tarafınca iletilen ödeme talebinin tebliğinden sonra takip kabul edilmiş ise alacaklı kişi borçlu taraf adına kayıtlı motorlu vasıtaların haczini isteyerek satış talep edebilmektedir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak bizler bu tarz bir durumun var olması halinde şahsa en başarılı ve hukuka uygun bir biçimde destek verip sözü edilen sorunu çözüp sonuca ulaştırmaktayız. Vasıta üstündeki haczi kaldırmak adına branşında deneyimli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesince en kestirme ve doğru yöntemleri seçerek şahsı herhangi bir hak kaybına uğramaktan kurtarıyoruz.

Vasıta Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatlar Tarafınca Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Vasıta üstündeki haciz kararını araç haciz kaldırma avukatı beş alternatifli özellikte kaldırabilmektedir.

  • Borcun gereği gibi ifası: İcranın takibine konu olan borç tüm faizleriyle ve var ise ceza şartlarıyla birlikte ödendiğinde araç üstündeki haciz kaldırılabilir. Şayet bahsettiğimiz ödeme en kısa zamanda haczi koyan ilgili icra dairesine yapılması gerekir. Bu bağlamda araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi zorunlu borcun ilgili icra dairesine en kısa sürede ödenmesini vererek kişiyi büyük bir kayıptan kurtarır.
  • Haciz kayıtlarının yanlış konulmasının belirlemesi: Vasıta üstüne konulan araç haciz, dairedeki görevlilerin bir anlık yanlışı neticesinde yapılmış olabilmektedir. Benzeri bir halde haciz koyan daireye itiraz dilekçesi yazılıp haczi kaldırılır. İcra dairesi mevcut dilekçeyi reddettiğinde en hızlı biçimde dilekçe hazırlanarak bu sefer İcra Mahkemesine başvuru yapılmalıdır. Mahkeme dilekçeyi gözden geçirir ve yanılgıların olmasına kanıt getirirse haciz derhal kalkmaktadır.
  • Borçlu ve alacaklı taraf anlaşma sağlayıp haciz kaydını kaldırması: Haczi koyduran alacaklı şahıs ile mutabık olunması halinde alacaklı şahsın isteğiyle vasıta üstündeki haciz kalkar.
  • Haczin süre nedeniyle düşmesi: İcra İflas Kanunu'na uygun olarak taşınır malların haczinden itibaren 6 ay içinde alacağı olan şahıs satış talep etmelidir. Fakat alacağı olan taraf bu zaman zarfı içerisinde satış talep etmez ise verilecek dilekçeyle haciz kaldırılmaktadır.
  • Menfi tespit davası: Menfi tespit davası ile borçlu taraf olarak adlandırılan kişinin borcu bulunmadığında karar kılınır ise vasıta üstündeki haciz kalkar.

Tüm bu konular dikkate alındığında haczin kaldırılması için yeterli hukuki donanım ve hız gerekir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilmektedir. Yapılmış olan muhtemel bir hatayla vasıta üstündeki haciz kaldırılmaz ve satış süreci gerçekleşir. Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri minimum süre içerisinde en doğru teknikler ile çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP