Karabağlar Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Karabağlar Arsa Haczi̇ni̇ Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Arsaya haciz koyma, söz konusu borcunu ödemeyen borcu olan kişiye alacaklının talebiyle borçlu olan tarafın yerinin üzerine alacaklının talebi neticesinde icra müdürlüğü tarafından haciz getirilmesi yöntemidir. İcra ve İflas Kanununda nitelendirilen müddetler içinde borcu olan taraf kendine gönderilen ödeme emrine kuralına göre itiraz etmediği takdirde takip kesinleşmektedir. Alacaklı kişi alacağını tahsil edebilmek adına haciz isteminde bulunmalıdır. Şayet ilgili taraf haciz işlemi başlangıcından sonra alacaklı tarafa borcun hepsini ödemez ise haciz işlemi gerçekleştirilecektir . Buna ek haciz mevzusu mal ve mülkler adına alacaklı 1 yıl içerisinde satış talep etmezse İcra iflas kanunu madde 110 ile 106 gereğince yazılı talep neticesinde bahis konusu haciz ortadan kaldırılmış olacaktır. İlerleyen kısımlarda oldukça detaylı ifade edecek olduğumuz arsa haciz kaldırma mevzusunda belirtilmesi gerekir ki; taraf yeri üzerine haciz koyulacağını veya hacizli olduğunu öğrendiğinde arsa haciz kaldırma avukatına müracaat etmelidir. Zıt halde arsanın satış uygulamasını arsa alıcısının rızası olmadığı halde satış gerçekleşmeyecektir. Dolayısıyla alanında başarılı arsa haciz kaldırma avukatları ile pratik ve hukuka uyumlu şekilde işleminizi hayata geçirerek mağdurluklarınızı çözümlendirebilirsiniz .

Arsa Üstündeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Alacaklı tarafın isteğiyle borçlu olan tarafın yahut şirketin üzerinde bulunan yerine icra dairesi tarafından haciz şerhi konmasından sonra borçlu olanın, taşınmazı üstüne konmuş haczin yok edilmesi adına belli başlı süreçleri hayata geçirmesi gerekmektedir. Haczin kaldırılması adına ilk önce haciz bilgilerine oldukça ayrıntılı anlayabilmek maksadıyla İcra Müdürlüğüne gidilmesi gereklidir. Edinilen bilgiler kapsamında eğer borç tüm dosya masraflarıyla ödendiğinde haciz kalkar. Arsa haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu kişinin ya da borçlu kişinin elçisi olan arsa haciz kaldırma avukatının talebi olmaksızın İcra Müdürlüğü re’sen haczi kaldırma talebinde bulunamaz. Yine de unutmamak lazımdır ki haczin kaldırılmasını talep edebilmek adına hacze konu malın satışının alacaklı tarafından istenilmemiş olması şarttır. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kaldırılması isteği kabul görür ise Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılması için müzekkere yazılması gerekir. Müzekkere yazıldıktan sonra eğer durumlar hayata geçmiş ise arsadaki haciz kaldırılmış olacaktır. Eğer alacaklı kişi satış isteğinde bulunmuşsa durumlar sağlanmamış olacak İcra Müdürlüğüne yapılan talep kabul görmeyecektir. Borçlu olan tarafın vereceği taahhüt ile de arazinin üstünde bulunan tapunun haczi kaldırılabilir. Yine de taraf taahhüt etmiş olduğu zaman aralığında uyum sağlamazsa hapse tazyik çaptırılacaktır. Bu durumlara buna ilaveten haciz talebinde mevcut olan alacaklı kişi her zaman haczin kaldırılması talebinde bulunabilmektedir. Tüm bu bahsedilenler ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma süreci neticesinde muhtemel bir hak kaybına uğramamak adına Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri en az zaman içerisinde en güvenilir yöntemler ile sonuca ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP