Karabağlar Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Karabağlar Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Takip sürecinin kesinleşmesinden sonra borçlu tarafın mülkü üzerine haciz talebi yapılabilir. Ev üstüne haciz alacağı olan taraf yahut vekilin talebi üzerine icra müdürlüğü tarafından taşınmazın bulunduğu lokasyondaki ilgili müdürlüğe yazılacak müzekkere ile koyulmaktadır. Aynı şekilde icra tarafından tapuya yazılacak müzekkereyle haciz kaldırılabilir. Ev üzerine konulan haczin kalkabilmesi adına ev haciz kaldırma avukatı altta daha detaylı anlatacağımız belli başlı şartların var olduğuna dikkat çekmektedir. Bunlar; borcun ödenmesi, ödeme taahhüdünde bulunulması, haczin kalkması, menfi tespit davası, ilaveten tahsilat ve alacaklardan vazgeçmektir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ev Üstündeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırabi̇li̇r?

  • borcun yatırılması

İcra müdürlüğü aracılığı ile mülk üstüne koyulmuş olan haciz borcun hepsinin yatırılmasıyla kaldırılabilmektedir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra tarafınca ve hangi dosya üstünden tapu kaydının konulduğunu belirleyerek borçluya borcun yatırılmasıyla haciz kalkabilmesi mevzuunda yardımcı olmaktadı. Haczin koyulduğu dosya öğrenilerek icra müdürlüğüne evrakın işlenmiş olan faizi, masrafı ve vekalet ücretinin hesaplanabilmesi için başvuruda bulunulmalıdır. Bunun üzerine belirlenen miktarın icradaki vezneye yatırılması ile icra müdürlüğü tapu müdürlüğüne müzekkere yazarak gayrimenkul üzerindeki haciz kaldırılabilir.

  • borç yatırma taahhüdünde bulunulması

Borçlu taraf haciz konusu olan ödeyeceği tutarı belli başlı zaman içinde ya da belirli vadelerle ödeyebileceğini garantiye alırsa ev haciz kaldırma avukatının hazır edeceği bir protokolle haczin kaldırılabilmesi konu olabilir. Bu husus adına icra müdürlüğüne talepte bulunulmalıdır. İstek sonucunda tapu müdürlüğüne müzekkere yazılmalıdır. Şayet unutulmaması gereklidir ki İİK'de tutarın yatırılmaması değil verilmiş olan sözün uygulanmaması tazyik hapsi ile cezalandırılır.

  • haciz kalkması

İİK'de taşınmazların haciz halinde alacaklı tarafın satış isteyebilme zamanını 1 sene olarak belirlenmektedir. Bu süre içerisinde alacağı olan taraf satış talebinde bulunmazsa ev üstündeki haciz düşer ve tapuya yazılacak müzekkere ile haciz kalkabilmektedir.

  • ispat tespitinin davası

Borçlu kişi, icrada borçlu taraf olmadığı iddiasında ise menfi tespit davası açabilmektedir. Böyle bir halde borcu olan taraf ya da ev haciz kaldırma avukatlığı icraya başvurup borcun bütününü icradaki vezneye depo edip ev üstündeki haczin düşürülmesini talep etmektedir.

ilaveten tahsil ya da alacaktan feragat etmek

Alacağı olan taraf yahut vekili borcu tahsil ettiğini yahut alacaktan vazgeçtiğini icraya ifade ederse taşınmaz üstündeki haciz kalkabilmektedir.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri azami zaman zarfı içerisinde en güvenilir tekniklerle çözüme ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP