Karabağlar İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Karabağlar İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Takip kesin olduktan sonra sonra borçlu kişiye ait olan iş yerine ilişkin haciz istenebilir. İş yeri üzerine haciz, alacaklı şahıs yahut vekil olan tarafın talebi üzerine icra müdürlüğü tarafından iş yerinin olduğu yerdeki tapu müdürlüğüne yazılması planlanan müzekkere ile konulur. Bununla beraber icra dairesince ilgili müdürlüğe yazılması planlanan müzekkereyle konulan haciz kaldırılabilir İş yeri üzerine konmuş olan haczin kalkabilmesi için iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafından aşağıda çok daha detaylı anlatacağımız belirli şartların var olduğuna dikkat edilmektedir. Bunlar; borcun ödenebilmesi, ödeme sözleşmesinde bulunması, haczin düşmesi, ispat davası, haricen alacak ve tahsilden vazgeçmek demektir.

İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırılmaktadır?

  • mevcut borcun ödenmesi

İcra müdürlüğü aracılığıyla iş yeri üzerine konmuş olan haciz mevcut borcun hepsinin ödenmesi ile kaldırılabilmektedir. İş yeri haciz kaldırma avukatlığı mevcut haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi dosya üstünden tapunun kaydının koyulduğunu belirleyip borçlu olan tarafa borcun ödenmesiyle haciz kaldırılması konusunda yardımcı olmaktadır. Haczin konduğu dosya öğrenilerek ilgili müdürlüğe dosyanın işlemiş faizi, ödemesi ve vekillik ödemesinin hesaplanması için talepte bulunulmalıdır. Mevcut durumun üstüne belirlenen tutarın icra ödeme noktasına ödenmesiyle icra ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alıp ilgili çalışma ortamı üstündeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • Ödeme taahhüdünde bulunması

Borcu olan taraf yahut kuruluş, haciz konusu borcunu belli zaman içinde ya da belli sürelerle ödeyebileceğini güvence ederse iş yeri haciz kaldırma uzmanının yazacağı bir protokolle mevcut haczin kalkması mevzu bahis olabilir. Bu konu için ilgili müdürlüğe talepte bulunulur. Başvuru neticesinde tapu müdürlüğüne müzekkere yazılmalıdır. Lakin unutulmaması gerekir ki İcra ve İflas Kanununda mevcut borcun ödenmemesi değil verilen taahhüdün yerine getirilmemesi halinde tazyik hapsi ile cezalandırılmaktadır.

  • haczin kalkması Talep sonucunda müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır.

İİK'de gayrimenkullerin haczi durumunda alacaklı kişinin satış talebinde bulunma müddeti bir yıl olarak belirlidir. Bu zaman içerisinde alacaklı olan taraf satış başvurusunda bulunmaz ise iş yeri üstündeki haciz düşer ve tapu müdürlüğüne yazılması gereken müzekkere ile haciz kaldırılmaktadır. Avukat tarafınca kaleme alınacak olan İİK madde 106 ve 110 uyarınca yazılan olan haciz düşürme dilekçesi ile birlikte mevcut iş yerine konmuş olan haciz kaldırabilir.

  • ispat tespit davası

Borcu olan, takipte borcu olmadığı iddiasında ise ispat tespit davası açabilmektedir. Böyle bir olayda borcu olan yahut iş yeri haciz kaldırma avukatı ilgili makama başvurup borcun tamamını vezneye depo edip gayrimenkuldeki mevcut haczin kalkmasını isteyebilmektedir

  • Haricen tahsil veya alacaktan feragatte bulunmak

Alacaklı olan kişi yahut vekili ödemeyi tahsilat yaptığını yahut alacaktan feragat edebileceğini ilgili makama beyan eder ise iş yeri üzerindeki haciz kaldırılmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri minimum zaman içerisinde en güvenilir tekniklerle çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP