Karabağlar Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Karabağlar Tapuda Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Tapulara haciz koyma, borcunu ödemeyen borçlu olana alacaklı olan tarafın isteği ile borçlu olan şahsın gayrimenkulleri üstüne adli ve idari makamlarca haciz konması işlemidir. İcra ve İflas Kanununda belirli olan süreler içerisinde borçlu kendine iletilmiş olan ödeme emrine karşı çıkmaz ise takip kesinleşmektedir. Alacaklı olan şahıs ödemesini tahsil edebilmek adına haciz talep etmelidir. Şayet taraf haciz işlemi başladıktan sonra alacaklı olan şahsa borcun hepsini yatırmaz ise haciz işlemi gerçekleşmektedir. Bu duruma ilaveten haciz mevzusu mallar için alacaklı bir yıl içerisinde satış talep etmez ise bahsedilen haciz kendiliğinden ortadan kaybolmuş olmaktadır. Aşağıda oldukça ayrıntılı ele alacak olduğumuz tapu haciz kaldırma hususunda belirtmek gerekir ki taraf tapusu üstüne haciz koyulacağını yahut haczi olduğunu öğrendiği an haciz kaldırma avukatına başvurmalıdır. Kendi branşında profesyonel tapu haciz kaldırma avukatları ile en pratik ve hukuka uyumlu şekilde süreciniz gerçekleşmiş olacaktır.

Tapu Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılır?

Alacaklı kişinin isteğiyle borçlunun varlıklarına el koyulduktan sonra borcu olan kişi tapu üstüne koyulmuş haczin kaldırılması adına belirtilen adımları hayata geçirmelidir. Haczin kaldırılması için öncelikle haczin bilgilerine daha detaylı vakıf olmak maksadı ile İcra Müdürlüğüne gidilmelidir. Edinilen ayrıntılar bağlamında şayet borç tüm dosya masraflarıyla yatırılır ise haciz kaldırılmaktadır. Tapu haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlu olan tarafın veya borçlu olanın vekili kabul edilen tapu haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırma isteğinde bulunulamamaktadır Şayet unutulmamalıdır ki haczin kaldırılmasını talep edebilmek için hacze konu malın satışının alacaklı olan kişi tarafınca talep edilmemesi gerekmektedir. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin kaldırılması talebi kabul edilirse Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılması için müzekkere yazılacaktır. Müzekkere yazımından sonra şayet koşullar gerçekleşmişse tapudaki haciz kaldırılacaktır. Şayet alacaklı kişi satış talebinde bulunmuş ise şartlar sağlanmış kabul edilmeyip İcra Müdürlüğüne yapılan talepler red alacaktır. Borçlu şahsın vereceği taahhüt ile dahi tapunun haczi kaldırılır. Lakin kişi taahhüt ettiği zamanlamaya uymaz ise hapis cezasına mahkum edilmektedir. Bütün hepsine ek olarak haciz talebinde bulunan alacaklı şahıs her zaman haczin kaldırılabilmesi talebinde bulunabilecektir. Bütün bu anlatılanlar doğrultusunda belirtilmesi gereklidir ki tapu haczi kaldırma işlemi neticesinde muhtemel bir adalet kaybına uğramamak için tapu haciz kaldırma profesyonelinden hizmet alınabilir. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizi asgari süre içinde en doğru tekniklerle sonuca ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP