Karaburun Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Karaburun Araç Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Alacaklı olan kişi tarafınca borçlu aleyhine icra takibi başlangıcı sonrasında kişinin taşınır mallarına da haciz mevzu bahis olmaktadır. Kesinleşen icra takibine karşı alacaklı şahsın talebiyle borçlu kişinin ismine kayıtlı araç üzerine haciz gelebilmektedir. Haciz süreci sonra hacizli araba için satış isteyerek alacağına ulaşır. Haczi olan arabayı alan kişi vasıta üzerindeki hacizden haberdar olmaktadır. Vasıtayı satın alır iken vasıta üstündeki hacizle birlikte satın almaktadır. Araba haciz kaldırma avukatıysa borçlu olan şahıs bu tarz bir durumda yol göstermekte, hacizli arabanın satılmasını engellemek adına en doğru ve hızlı alternatifleri öne çıkartmaktadır.

Vasıta Üstündeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Araba üzerinde mevcut olan haciz icra dosyalarında mevcut olan giderler ve borcun hepsinin ödenmesiyle kalkabilmektedir. Lakin araba üstündeki haczin kaldırılmasının tek yöntemi bu değildir. Haczin kaydı icra memurunun bir yanlışından dolayı olabilmektedir. İlgili makama mevcut konuyu barındıran bir dilekçe kaleme alınıp araba üzerindeki var olan hacizlerin kalkması talep edilebilmektedir. Araba haciz kaldırma avukatıyla yazılacak dilekçe icra görevlisinin yanılgılarını çok daha iyi ortaya çıkaracak ve herhangi bir negatif sonuçla karşı karşıya kalmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının icraya başvuru hakkı saklıdır. Alacaklı olan kişi ile anlaşarak da araba üstündeki haciz kaldırılır. Açıkladığımız durumlara ilave olarak araca haciz koyulduktan sonra 6 ay içerisinde alacaklı olan kişi hacizli araba kapsamında satış isteğinde bulunmalıdır. İİK'de mevcut olay şöyle hükme alınmaktadır. Bir malın satışının yapılabilmesi resmi zaman içinde istenmez ya da istek geri alınıp da resmi zamanda yenilenmezse mevcut mal üzerindeki haciz kalkmaktadır. Haczi olan malın satılabilmesi yönündeki istek bir defa geri alınabilir. Haczedilen resmi sicile kayıtlı malların, icrayla yapılacak görüşmeler neticesinde haczin kalktığının tespiti durumunda, sicili saklayan idarece haciz şerhi terkin edilir ve uygulama alakalı daireye bildirilmektedir . Birinci fıkra gerekliliğince mevcut hacizlerin kaldırılmasına sebep olan alacaklı olan kişi mevcut mala uygun olarak, haczin konulması ve korunması benzeri bütün giderlerden sorumlu olmaktadır. Son olarak şayet borçlu olan taraf kesin olan icra takibinde borçlu olan taraf olmadığını savunuyor ise ispat tespit davası açabilir. Bütün bu hususlar incelendiğinde araba haciz kaldırma işlemi taraflar için karmaşık ve zorlayıcı olur. Kolektif Hukuk Bürosu ekibi olarak sizleri minimum süre içerisinde en doğru teknikler ile sonuca ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP