Karaburun Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Karaburun Araç Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Bir şahsa yönelik icra takibi kesinleştiğinde borçlu olan şahsın taşınır ile taşınmaz mallarına, bankadaki mevduat hesaplarına ve hisse senetlerine haciz konulabilir. Araç haczi ise şahsın üstüne kayıtlı olan ve taşınır özelliğe sahip otomobil, minibüs, motor gibi motorlu olan araçlara haciz konulması işlemidir. Alacağı olan kişi tarafından gönderilen ödeme emrinin tebliğinden sonra takip onanmışsa alacaklı borçlu kişi adına kayıtlı motorlu vasıtaların haczini isteyip satış talebinde bulunabilecektir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak bizler böyle bir durumun varlığı halinde şahsa en başarılı ve hukukla uyumlu bir nitelikte hizmet verip sözü edilen sorunu çözüme kavuşturup sonuca ulaştırıyoruz. Araç üstündeki haczi kaldırmak adına işinde nitelikli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesince en kestirme ve doğru uygulamaları tercih edip tarafı herhangi bir hak kaybına uğramasından kurtarmaktayız.

Araç Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatlar Tarafınca Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Vasıta üstündeki haciz işlemini araç haciz kaldırma avukatı beş seçenekli biçimde kaldırır.

  • Borcun gereği gibi ifası: İcranın takip edilmesine konu olan borç bütün faizleri ile ve var ise ceza koşulları ile birlikte ödendiği takdirde araç üzerindeki haciz kaldırılabilmektedir. Fakat bahsedilen ödeme en kısa zamanda haczi koyan ilgili daireye yapılması mecburidir. Bu kapsamda araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi gereken borcun ilişkili icra dairesine en kısa zamanda ödenmesini verip kişiyi büyük bir kayıptan kurtarmaktadır.
  • Haciz kaydının yanlış konulmasının tespit edilmesi: Vasıta üstüne konulan araç haczi , dairedeki memurların bir anlık yanlışı sonucunda yapılmış olabilmektedir. Böyle bir durumda haciz koyan ilgili daireye itiraz dilekçesi verilip haczi kaldırılır. İcra dairesi mevcut dilekçeyi reddederse en pratik şekilde dilekçe hazırlanıp bu sefer İcra Mahkemesine başvuru yapılmalıdır. Mahkeme dilekçeyi okur ve yanılgıların olduğuna kanıt getirirse haciz hızlı bir şekilde kaldırılır.
  • Borçlu kişi ve alacaklı anlaşma sağlayarak haczin kaydını kaldırması: Haczi koyduran alacaklı taraf ile anlaşmaya varılması durumunda alacaklı olan şahsın talebi ile araç üstündeki haciz kalkmaktadır.
  • Haczin süre sebebiyle düşürülmesi: İcra İflas Kanunu'na göre taşınabilir malların haczinden itibaren altı ay içerisinde alacaklı kişi satış talep etmelidir. Şayet alacaklı şahıs bu zaman zarfı içerisinde satış talep etmezse verilecek dilekçeyle haciz kaldırılabilmektedir.
  • ispat tespit davası: Menfi tespit davasıyla borçlu kişi olarak adlandırılan şahsın borcu bulunmadığında karar verilirse vasıta üstündeki haciz kalkar.

Bütün bu hususlar dikkatle incelendiğinde haczin kaldırılabilmesi için yeterli hukuki donanım ve hız gerekmektedir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilir. Yapılacak olası bir hatayla vasıta üstündeki haciz kaldırılamaz ve satış süreci gerçekleştirilir . Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri en az zaman içerisinde en güvenilir yöntemler ile çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP