Karaburun Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Karaburun Arsa Haczi̇ni̇ Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Taşınmaza haciz koyma, bahse konu borcunu ödemeyen borçlu tarafa alacaklının talebi ile borçlu olan kişinin taşınmazının üzerine alacaklının talebi neticesinde icra müdürlüğü tarafınca haciz koyulması yöntemidir. İcra ve İflas Kanununda nitelendirilen zamanlar içerisinde borcu olan kişi kendine iletilen ödeme emrine usulüne göre itiraz etmediği takdirde takip kesinleşir. Alacaklı alacağını tahsil edebilmek için haciz talebinde bulunmalıdır. Eğer kişi haciz işlemi başladıktan sonra alacaklı kişiye borcun bütününü ödemediğinde haciz işlemi gerçekleştirilir . Buna ilaveten haciz mevzusu mallar için alacaklı kişi 1 sene içerisinde satış talep etmezse İcra iflas kanunu madde 110 ve 106 gereğince yazılı istek neticesinde bahse konu haciz ortadan kaldırılmış olacaktır. İlerleyen kısımlarda çok daha ayrıntılı ele alacak olduğumuz arsa haciz kaldırma mevzusunda belirtmeliyiz ki; ilgili kişi taşınmazı üzerine haciz koyulacağını ya da hacizli olduğunu öğrendiği an arsa haciz kaldırma avukatına müracaat etmelidir. Aksi halde yerin satışını arsa alıcısının rızası olmadığı durumda satış gerçekleşmeyecektir. Bu yüzden işinde profesyonel arsa haciz kaldırma avukatları ile hızlı ve hukuka uyumlu biçimde işleminizi hayata geçirerek mağduriyetlerinizi sonuçlandırabilirsiniz.

Arsa Üstündeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılır?

Alacaklının isteği ile borçlu şahsın veya kuruluşun üzerinde mevcut olan arazisine icra dairesi tarafınca haciz şerhi konulmasından sonra borçlu tarafın, yeri üstüne konmuş haczin yok edilmesi adına belirli aşamaları yerine getirmesi gerekmektedir. Haczin kaldırılması için ilk önce haciz bilgilerine daha ayrıntılı vakıf olabilmek amacıyla İcra Müdürlüğüne gidilmesi gerekir. Edinilen detaylar eşliğinde şayet borç tüm dosya masraflarıyla ödenir ise haciz kaldırılır. Arsa haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu olan tarafın ya da borçlu olan tarafın vekili olan arsa haciz kaldırma avukatının talebi olmaksızın İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırma talebinde bulunamaz. Buna rağmen es geçmemek lazımdır ki haczin kaldırılmasını istemek adına hacze konu mal ve mülkün satışının alacaklıdan talep edilmemiş olması gereklidir. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin kalkması isteği kabul görürse Tapu Müdürlüğüne haczin kalkması için müzekkere yazısı kaleme alınacaktır. Müzekkere kaleme alındıktan sonra eğer durumlar gerçekleşmiş ise arazideki haciz kalkmış olacaktır. Eğer alacaklı kişi satış talebinde bulunmuşsa şartlar yerine getirilmemiş olacak İcra Müdürlüğüne yapılan talep reddedilecektir . Borçlunun vermesi mecburi taahhüt ile de arazinin üzerinde bulunan tapu haczi kaldırılabilir. Fakat ilgili kişi taahhüt ettiği zamana uyum sağlamaz ise hapis cezasına tazyik çaptırılacaktır. Bu durumlara ek olarak haciz isteğinde bulunan alacaklı taraf her zaman haczin yok edilmesi isteğinde bulunabilmektedir. Bütün bu anlatılanlar ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma süreci sonucunda herhangi adalet kaybına uğramamak için Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri minimum süre içerisinde en doğru uygulamalarla çareye ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP