Karaburun Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Karaburun Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

İcra takip sürecinin kesinleşmesinden sonra borçlu olan şahsın mülkü üstüne haciz talebinde bulunulabilmektedir. Ev üstüne haciz alacaklı veya vekilin isteği üzerine icra müdürlüğü tarafınca evin bulunduğu yerdeki tapuya kaleme alınacak müzekkere ile konmaktadır. Aynı şekilde icra müdürlüğü tarafından müdürlüğe kaleme alınacak müzekkere ile haciz kaldırılabilmektedir. Gayrimenkul üzerine koyulmuş olan haczin kaldırılabilmesi adına ev haciz kaldırma avukatı altta daha ayrıntılı anlatacağımız bazı koşulların var olduğuna dikkat etmektedir. Bunlar; borç yatırılması, ödeme sözünde bulunulması, haciz düşmesi, menfi tespitinin davası, ilaveten tahsilat ve alacaklardan feragat etmektir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Gayri̇menkul Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırabi̇li̇r?

  • borcun ödenmesi

İcra aracılığıyla ev üzerine koyulmuş olan haciz borcun tamamen ödenmesiyle kaldırılabilir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi dosya üstünden tapu kaydının konulduğunu belirleyerek borçluya tutarın ödenmesi ile haciz kaldırılması kapsamında yardımcı olmaktadı. Haciz koyulduğu dosya öğrenilerek icraya evrakın işlenen faizi, ödemesi ve vekalet ödemesinin hesaplanabilmesi adına başvuruda bulunulmalıdır. Bunun üstüne belirlenen tutarın vezneye yatırılması ile icra ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alıp taşınmaz üstündeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • borç yatırma taahhüdünde bulunulması

Borcu olan taraf haciz konusu olan ödeyeceği borcu belli başlı zaman içinde yahut belirli vadeler ile yatıracağını garanti ederse ev haciz kaldırma uzmanının hazırlayacağı bir protokolle haczin kalkabilmesi söz konusu olabilmektedir. Güncel konu adına icra müdürlüğüne başvuruda bulunulmalıdır. Talep sonucu tapuya müzekkere yazılmalıdır. Lakin unutulmaması gerekir ki İcra ve İflas Kanununda ilgili borcun yatırılmaması değil verilmiş olan taahhüdün uygulanmaması tazyik hapsiyle cezalandırılır.

  • haczin kalkması

İcra ve İflas Kanun’da mülklerin haciz durumunda alacaklı tarafın satış isteme süresini bir yıl olarak belirlenmektedir. Güncel zaman zarfı içinde alacaklı satış talebinde bulunmaz ise taşınmaz üstündeki haciz kalkar ve müdürlüğe kaleme alınacak müzekkereyle haczin kaldırılmaktadır.

  • ispat tespit davası

Borcu olan kişi, icrada borcu olan taraf olmadığı savunmasında ise ispat tespit davası açabilmektedir. Benzer bir halde borçlu kişi yahut ev haciz kaldırma avukatı icraya başvurup ilgili borcun tamamını vezneye depo ederek mülk üzerindeki haczin kalkmasını talep eder.

haricen tahsilat veya alacaktan feragat

Alacağı olan taraf ya da vekili borcu aldığını ya da alacaktan feragat ettiğini icra müdürlüğüne beyan eder ise taşınmaz üstündeki haciz kalkmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri azami zaman içinde en güvenilir tekniklerle çareye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP