Karaburun İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Karaburun İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

İcranın takibi kesinleştikten sonrasında borçlu olan kişiye ait olan iş yerine ilişkin haciz istenebilmektedir. İş yeri üzerine haciz, alacaklı olan kişi veya vekil olan tarafın isteği üzerine icra müdürlüğü tarafınca iş yerinin olduğu yerdeki müdürlüğe yazılan müzekkereyle konulur. Aynı zamanda icra dairesince ilgili müdürlüğe yazılan müzekkereyle konmuş olan haciz kaldırılır İş yeri üzerine konmuş olan mevcut haczin kalkması için iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafınca alt kısımda oldukça ayrıntılı anlatacak olduğumuz belli başlı durumların var olduğuna dikkat edilmesi gerekir. Bunlar; borcun ödenmesi, ödeme anlaşmasında bulunması, haciz düşmesi, ispat tespit davası, ilaveten tahsil ve alacaktan feragat demektir.

İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırılır?

  • mevcut borcun ödenmesi

İcra müdürlüğü aracılığıyla iş yeri üzerine konmuş olan haciz borcun hepsinin ödenmesi ile kaldırılabilmektedir. İş yeri haciz kaldırma avukatlığı haczin hangi icra müdürlüğü tarafınca ve hangi dosya üzerinden tapunun kaydının konduğunu belirleyerek borçluya borcun ödenmesi ile haczin kaldırılabilmesi bağlamında yol göstermektedir. Haczin konduğu evrak öğrenilip ilgili müdürlüğe mevcut dosyanın işlemiş faizi, geri ödemesi ve vekillik ücretinin hesaplanabilmesi adına başvuruda bulunulmalıdır. Bunun üzerine belirlenmiş olan meblağın icra ödeme noktasına ödenmesiyle icra müdürlüğü tapu müdürlüğüne müzekkere kaleme alarak şirket, büro ya da ofis üstündeki haciz kaldırılır.

  • Ödeme taahhüdünde bulunulması

Borcu olan kişi ya da kuruluş, haczin konusu borcunu belli zaman içerisinde veya belli vadeler ile yatırabileceğini güvence ederse iş yeri haciz kaldırma uzmanının kaleme alacağı bir protokolle mevcut haczin kaldırılabilmesi söz konusu olmaktadır. Bu konu için ilgili makama talepte bulunulur. Başvuru sonucunda müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır. Öte yandan atlanmamalıdır ki İcra ve İflas Kanununda borcun ödenmemesi değil verilen taahhüdün gerçekleştirilmemesi senaryosunda zorlama hapsi ile cezalandırılmaktadır.

  • mevcut haczin geçersiz olması Talep sonucu müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır.

İcra ve İflas Kanunda mülklerin haczinde alacaklı olan kişinin satış talep etme müddeti 1 sene olarak belirlenmiştir. Bu zaman içinde alacaklı olan taraf satış talebinde bulunmazsa iş yeri üstündeki haczi kalkar ve ilgili müdürlüğe yazılan müzekkere ile haciz kaldırılmaktadır. Avukat tarafından hazır edilecek olan İİK (106 - 110) uyarınca yazılacak olan haczi kaldırma dilekçesiyle beraber ilgili kuruma konulan haciz kaldırabilir.

  • ispat tespit davası

Borçlu olan, kesinleşmiş takipte borcu olmadığı iddiasındaysa ispat tespit davası açılabilmektedir. Bu tarz bir olayda borçlu ya da iş yeri haciz kaldırma avukatı ilgili müdürlüğe başvurup borcun bütününü icra ödeme noktasına depo ederek evdeki haczin kalkmasını talep edebilmektedir.

  • Haricen tahsil veya alacaktan feragat etmek

Alacaklı şahıs yahut vekaleti olan kişi ödemeyi tahsil ettiğini yahut alacaktan feragat edebileceğini icra müdürlüğüne iletirse iş yeri üstündeki haciz kalkmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri minimum süre içinde en güvenilir tekniklerle çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP