Karaburun Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Karaburun Tapudan Haczi̇ Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Tapulara haciz koyma, borcunu yatırmayan borçlu olana alacaklı olan kişinin talebi ile borçlu olan kişinin gayrimenkulleri üzerine idari ve adli makamlarca haciz konması işlemidir. İcra ve İflas Kanununda belirtilmiş olan zaman aralığı içerisinde borçlu taraf kendine gönderilmiş olan ödeme emrine karşı gelmez ise takip kesinleşmektedir. Alacaklı olan şahıs ödemesini tahsil edebilmek adına haciz talep etmelidir. Eğer ki şahıs haciz uygulaması başlangıcından sonra alacaklı olan kişiye borcun bütününü yatırmazsa haciz uygulaması gerçekleşecektir. Bu duruma ek olarak haciz konusu mallar adına alacaklı şahıs bir yıl içinde satış talep etmez ise sözü edilen haciz kendiliğinden ortadan kaybolmuş olmaktadır. Aşağıda oldukça detaylı ele alacak olduğumuz tapu haciz kaldırma konusunda belirtilmesi gereklidir ki kişi tapusu üzerine haciz koyulacağını ya da haczi olduğunu öğrendiğinde haciz kaldırma avukatına başvuruda bulunmalıdır. Alanında uzman tapu haciz kaldırma avukatları ile en hızlı ve hukuka uyumlu biçimde süreciniz gerçekleştirilecektir.

Tapu Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Alacaklı kişinin talebi ile borçlu olan şahsın mal ve mülklerine el konulduktan sonra borçlu olan taraf tapu üzerine konulmuş haczin kaldırılması adına belirli adımları yerine getirmelidir. Haczin kalkması adına öncelikli olarak haciz bilgilerine daha ayrıntılı vakıf olmak maksadıyla İcra Müdürlüğüne gidilmesi gerekir. Kazanılan ayrıntılar doğrultusunda eğer ki borç bütün dosya masrafları ile ödenir ise haciz kalkmaktadır. Tapu haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlunun yahut borçlu olan kişinin vekili kabul edilen tapu haciz kaldırma avukatının isteği olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırılması talebinde bulunulmamaktadır Şayet unutulmamalıdır ki haczin kalkmasını talep edebilmek için hacze konu malın satış uygulamasının alacaklı tarafınca talep edilmemiş olması gerekir. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin kaldırılması talebi kabul görürse Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılması adına müzekkere yazılması gerekecektir. Müzekkere yazımından sonra eğer ki şartlar hayata geçmişse tapudaki haciz kaldırılabilir. Eğer alacaklı kişi satış talebinde bulunmuşsa şartlar sağlanmamış olup İcra Müdürlüğüne yapılan istek red alacaktır. Borçlu olan tarafın verecek olduğu taahhüt ile dahi tapuya gelen hacizler kaldırılır. Fakat şahıs taahhüt ettiği süreye uymaz ise hapis cezasına mahkum edilecektir. Bütün hepsine ek olarak haciz talebinde bulunan alacaklı olan şahıs her zaman haczin kaldırılması talebinde bulunabilmektedir. Tüm bu bahsedilenler bağlamında belirtilmesi gereklidir ki tapu haczi kaldırma işlemi neticesinde herhangi bir adalet eksikiğine uğramamak adına tapu haciz kaldırma profesyonelinden destek alınması gereklidir. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri asgari süre içinde en doğru teknikler ile çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP