Karamürsel Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Karamürsel Araç Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Alacaklı olan kişi tarafınca borçluya aleyhine icra takibi başlangıcı sonrasında kişinin taşınır mallarına da haciz mevzu bahis olabilmektedir. Kesin olan icra takibine karşı alacağı olan şahsın isteği ile borçlunun ismine kaydı olan araba üstüne haciz konulabilmektedir. Haciz süreci sonrasında haczi olan vasıta için satış isteğinde bulunarak alacağına ulaşmaktadır. Haczi olan vasıtayı alan şahıs araç üstündeki hacizden haberdar olabilir. Aracı satın alırken araba üzerindeki haciz ile birlikte satın alır. Araba haciz kaldırma profesyoneli ise borçlu bu tarz bir olayda yol göstermekte, hacizli vasıtanın satışını engellemek adına en hızlı ve doğru alternatifleri öne çıkartmaktadır.

Araba Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılmaktadır?

Arabanın üstünde mevcut olan haciz icra evraklarında bulunan masraflar ve borcun tamamının ödenmesiyle kalkabilmektedir. Fakat araç üstündeki hacizlerin kalkmasının tek çaresi bu değildir. Haciz kaydı icra görevlisinin bir hatasından dolayı olabilir. İcra müdürlüğüne bu konuyu barındıran bir dilekçe kaleme alınıp araç üstündeki var olan haczin kaldırılması istenebilmektedir. Araba haciz kaldırma avukatı ile kaleme alınacak dilekçe icradaki memurun hatalarını çok daha iyi ortaya koyacak ve herhangi bir negatif neticeyle karşı karşıya kalmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının icraya başvuru yapabilme hakkı gizlidir. Alacaklı olan taraf ile anlaşılarak da araç üzerindeki haciz kaldırılmaktadır. Örneklendirdiğimiz senaryolara ek olarak araca haciz koyduktan sonrasında 6 ay içerisinde alacaklı olan taraf haczi olan araba hakkında satış isteğinde bulunmalıdır. İİK'de mevcut durum şöyle hüküm altına alınmaktadır. Bir malın satışının yapılması resmi müddet içinde istenmez veya istek geri alınıp da resmi zamanda yenilenmez ise o mal üstündeki haciz kalkmaktadır. Hacizli arabanın satışının yapılması kapsamındaki talep bir defa geri çekilebilir. Haczedilen kanuni sicile kayıtlı malların, daireyle yapılacak görüşmeler sonucunda haczinin kalkmasının tespit edilmesi durumunda, sicili saklayan idare tarafınca haciz şerhi terkin edilir ve süreç alakalı icraya bildirilmektedir . Birinci fıkra gerekliliğince var olan hacizlerin kaldırılmasına sebebiyet veren alacaklı olan taraf o vasıtaya uygun olarak, haczin konulması ve muhafazası benzeri tüm giderlerden görevli olur. Son olarak eğer borçlu kesin olan takipte borçlu olmadığını düşünüyorsa ispat davası açabilmektedir. Bütün bu konular değerlendirildiğinde araba haciz kaldırma uygulaması taraflar için karmaşık ve zorlayıcı olmaktadır. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizi asgari zaman içerisinde en güvenli yöntemlerle sonuca ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP