Karamürsel Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Karamürsel Araç Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Anlama Geli̇r?

Bir şahsa karşılıklı olarak icra takibi kesinleştiğinde borçlu olanın taşınır ile taşınmaz mallarına, bankasındaki mevduat hesaplarına ve hisselerine haciz koyulabilmektedir. Araç hacziyse şahsın üstüne kaydı olan ve taşınabilen niteliğe sahip otomobil, otobüs, motosiklet gibi motorlu vasıtalara haciz konması uygulamasıdır. Alacaklı tarafınca yönlendirilen ödeme emrinin bildiriminden sonra takip kabul edilmiş ise alacaklı kişi borcu olan taraf adına kaydı bulunan motorlu taşıtların haczini isteyerek satış talebinde bulunabilecektir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak biz bu tarz bir durumun varlığı halinde şahsa en çabuk ve hukuk ile uyumlu bir nitelikte hizmet sağlayıp bahsi geçen problemi çözüp sonuca ulaştırmaktayız. Araç üzerindeki haczi kaldırmak adına işinde deneyimli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesince en kestirme ve doğru yöntemleri seçerek kişiyi herhangi bir adalet kaybına uğramaktan kurtarıyoruz.

Araç Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatlar Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Vasıta üstündeki haciz uygulamasını araç haciz kaldırma avukatı 5 alternatifli biçimde kaldırmaktadır.

  • Borcun gereğince ifası: İcranın takibine konu edilen borç tüm faizleri ile ve var ise ceza koşulları ile birlikte ödendiği takdirde vasıta üzerindeki haciz kaldırılabilmektedir. Fakat bahsi geçen ödeme en kısa zamanda haczi koyan icraya yapılması lazımdır. Bu bağlamda araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi gereken borcun ilişkili icra dairesine en kısa sürede ödenmesini sağlayarak şahsı büyük bir kayıptan kurtarmaktadır.
  • Haciz kayıtlarının yanlış olarak konulduğunun tespiti: Araç üzerine konulan araç haciz, dairedeki görevlilerin bir anlık yanlışı sonucunda yapılmış olabilmektedir. Böyle bir halde haciz koyan icraya itiraz dilekçesi yazılarak haczi kaldırılır. İcra dairesi mevcut dilekçeyi reddettiğinde en pratik biçimde dilekçe hazırlanıp bu seferde İcra Mahkemesine başvurulmalıdır. Mahkeme dilekçeyi inceler ve herhangi bir yanılgının olduğuna kanaat geliştirirse haciz ivedilikle kaldırılmaktadır.
  • Borcu olan taraf ve alacaklı tarafın anlaşıp kayıtlı olan haczi kaldırması: Haczi koyduran alacaklı kişi ile anlaşılması halinde alacaklı kişinin talebi ile araç üzerindeki haciz kalkar.
  • Hacizlerin zaman aşımı nedeniyle kalkması: İİK’ye göre taşınır malların haczinden itibaren 6 ay içinde alacağı olan şahıs satış istemelidir. Fakat alacağı olan şahıs bu süre içinde satış istemezse verilecek dilekçeyle haciz kaldırılabilir.
  • ispat tespit davası: İspat tespit davasıyla borcu olan şahıs olarak adlandırılan kişinin borcu olmadığına karar kılınır ise vasıta üzerindeki haciz kalkmaktadır.

Bütün mevcut hususlar incelendiğinde haczin kaldırılması için yeterli hukuksal donanım ve hız gereklidir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilmektedir. Yapılan muhtemel bir hatayla vasıta üstündeki haciz kaldırılmaz ve satış gerçekleşir. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri en az zaman içerisinde en güvenilir tekniklerle çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP