Karamürsel Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Karamürsel Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Mevcut yere haciz koyma, bahis konusu borcunu yatırmayan borcu olan tarafa alacaklı tarafın talebi ile borçlunun yerinin üstüne alacaklı tarafın isteği neticesinde icra müdürlüğü tarafınca haciz koyulması sürecidir. İcra ve İflas Kanununda detaylandırılan müddetler içinde borçlu taraf kendine gönderilmiş olan ödeme buyruğuna usulüne göre itiraz etmediği senaryoda takip kesinleşmektedir. Alacaklı ödeneği tahsil etmek için haciz talebinde bulunmalıdır. Şayet kişi haciz işlemi başlangıcından sonra alacaklı kişiye borcun tamamını yatırmadığı takdirde haciz işlemi gerçekleşecektir. Buna ek haciz konusu mal ve mülkler için alacaklı kişi 1 yıl içerisinde satış talep etmez ise İcra iflas kanunu madde 110 ve 106 uyarınca yazılı istek neticesinde söz konusu haciz ortadan kaldırılmış olacaktır. İlerleyen kısımlarda daha detaylı ele alacak olduğumuz arsa haciz kaldırma mevzuunda belirtilmesi gerekir ki; taraf taşınmazı üstüne haciz koyulacağını veya haciz olduğunu öğrendiği an arsa haciz kaldırma avukatına başvurmalıdır. Aksi durumda arazinin satış işlemini arsa alıcısının rızası olmadığı senaryoda satış sonuçlandırılamayacaktır. Dolayısıyla alanında profesyonel arsa haciz kaldırma avukatları ile en hızlı ve hukuka uyumlu şekilde işleminizi hayata geçirerek mağduriyetlerinizi sonuçlandırabilirsiniz.

Arazi̇ Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Alacaklının talebi ile borçlu olan kişinin ya da kurumun üzerinde bulunan arazisine icra dairesince haciz şerhi konulmasından sonra borçlu olan tarafın, arsası üzerine koyulmuş haczin yok edilmesi için belirli süreçleri gerçekleştirmesi gereklidir. Haczin kaldırılması adına öncelikli olarak haciz bilgilerine oldukça ayrıntılı anlayabilmek maksadı ile İcra Müdürlüğüne gidilmesi gerekir. Edinilen detaylar doğrultusunda eğer borç tüm dosya masraflarıyla ödenirse haciz kalkmaktadır. Arsa haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu kişinin ya da borçlu tarafın elçisi olan arsa haciz kaldırma avukatının isteği olmaksızın İcra Müdürlüğü re’sen haczi kaldırma talebinde bulunamaz. Fakat unutmamak lazımdır ki haczin kaldırılmasını istemek adına hacze konu arsanın satışının alacaklıdan istenilmemiş olması şarttır. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin yok edilmesi isteği kabul edildiğinde Tapu Müdürlüğüne haczin yok edilmesi adına müzekkere yazılacaktır. Müzekkere kaleme alındıktan sonra eğer koşullar hayata geçmiş ise arazideki haciz kaldırılacaktır . Eğer alacaklı taraf satış talebinde bulunmuş ise şartlar sağlanmamış olacak İcra Müdürlüğüne yapılmış olan istek yok sayılacaktır. Borçlu olan tarafın vermesi gereken taahhüt ile de yerin üzerinde bulunan tapunun haciz uygulaması kaldırılır. Buna rağmen kişi taahhüt ettiği zaman kısıtlamasına uymaz ise hapse tazyik mahkum edilecektir. Bunlara ek olarak haciz talebinde bulunan alacaklı daima haczin yok edilmesi talebinde bulunabilecektir. Bütün bu sözü edilenler ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma işlemi sonucunda herhangi bir haksızlığa uğramamak için Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri azami süre içinde en pratik yöntemler ile çözüme ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP