Karamürsel Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Karamürsel Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Takip sürecinin kesinleşmesinden sonra borçlu olan kişinin taşınmazı üstüne haciz istenebilir. Ev üstüne haciz alacağı olan kişi veya vekaleti olanın talebi üstüne icra tarafından taşınmazın yer aldığı konumdaki tapuya yazılacak müzekkere ile koyulmaktadır. Aynı şekilde icra tarafınca ilgili müdürlüğe kaleme alınacak müzekkereyle haciz kaldırılabilir. Ev üzerine konulan haczin kalkabilmesi adına ev haciz kaldırma avukatı ilerleyen kısımlarda daha detaylı anlatacak olduğumuz belli başlı koşulların var olduğuna dikkat çekmektedir. Bunlar; borcun yatırılması, ödeme taahhüdünde bulunulması, haczin kaldırılması, ispat tespit davası, haricen tahsil veya alacaktan feragat etmektir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Mülk Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırılmaktadır?

  • borç yatırılması

İcra aracılığıyla mülk üstüne koyulmuş olan haciz borcun tamamının ödenmesi ile kaldırılabilir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra müdürlüğü tarafınca ve hangi evrak üstünden tapu kayıtlarının konduğunu belirleyip borçluya ilgili borcun yatırılmasıyla haciz kaldırılabilmesi mevzuunda yardımcı olmaktadı. Haczin konulduğu evrak öğrenilerek icraya dosyanın işli faizi, gideri ve vekalet ücretinin hesaplanabilmesi için başvuruda bulunulmalıdır. Bunun üzerine belirlenmiş olan miktarın icradaki vezneye ödenmesiyle icra müdürlüğe müzekkere yazarak ev üzerindeki haciz kaldırılabilir.

  • borç yatırma garantisi verilmesi

Borçlu kişi haciz konusu ödeyeceği tutarı belirli zaman içinde yahut belli başlı vadeler ile yatırabileceğini taahhüt ederse ev haciz kaldırma avukatının hazır edeceği bir protokolle haczin kaldırılması konu olabilmektedir. Güncel husus adına icraya talepte bulunulmaktadır. İstek sonucunda müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır. Şayet unutulmamalıdır ki İİK'de ilgili borcun ödenmemesi değil verilmiş olan taahhüdün uygulanmaması tazyik hapsi ile cezalandırılır.

  • haczin düşmesi

İcra ve İflas Kanun’da gayrimenkullerin haczi halinde alacaklı kişinin satış isteme süresini 1 yıl olarak belirlenmektedir. Mevcut zaman zarfı içerisinde alacaklı satış başvurusunda bulunmaz ise mülk üzerindeki haciz kalkar ve ilgili müdürlüğe kaleme alınacak müzekkereyle haciz kaldırılmaktadır.

  • ispat tespitinin davası

Borçlu, takipte borçlu olmadığı iddiasındaysa ispat tespit davası açabilmektedir. Bu tarz bir halde borçlu veya ev haciz kaldırma avukatı icraya başvuruda bulunup tutarın tamamını icra veznesine depolayıp ev üzerindeki haczin kalkmasını talep eder.

haricen tahsil veya alacaklardan feragat etmek

Alacaklı yahut vekaleti olan kişi borcu aldığını yahut alacaktan vazgeçtiğini icraya ifade eder ise taşınmaz üstündeki haciz kaldırılmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri asgari zaman zarfı içerisinde en güvenilir yöntemlerle çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP