Karamürsel İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Karamürsel İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Anlama Geli̇r?

İcranın takibi kesinleştikten sonrasında borçlu kişiye ait olan iş yerine ilişik haciz istenir. İş yeri üstüne haciz, alacaklı veya vekil kişinin talebi üzerine icra müdürlüğü tarafınca iş yerinin olduğu yerdeki müdürlüğe yazılması gereken müzekkere ile koyulur. Ayrıca daire tarafınca ilgili müdürlüğe yazılan müzekkereyle konulan haciz kaldırılabilmektedir İş yeri üstüne konulan mevcut haczin kalkması için iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafınca ilerleyen aşamalarda oldukça detaylı anlatacak olduğumuz belli başlı şartların var olduğuna dikkat edilmesi gereklidir. Bunlar; borcun ödenmesi, ödeme sözleşmesinde bulunması, haciz düşmesi, ispat tespit davası, haricen alacak ve tahsilden vazgeçmek demektir.

İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üstündeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırabi̇li̇r?

  • borcun ödenebilmesi

İcra müdürlüğü aracılığıyla iş yeri üstüne konan haciz mevcut borcun bütününün yatırılmasıyla kaldırılabilmektedir. İş yeri haciz kaldırma avukatlığı haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi dosyanın üzerinden tapunun kaydının koyulduğunu belirleyerek borçlu tarafa borcun yatırılmasıyla haciz kaldırılması bağlamında yol göstermektedir. Haczin konulduğu evrak öğrenilip icra müdürlüğüne mevcut dosyanın işlemiş faizi, geri ödemesi ve vekillik masrafının hesaplanabilmesi adına başvuruda bulunulmaktadır. Mevcut durumun üstüne belirlenen tutarın vezneye ödenmesi ile icra müdürlüğü tapu müdürlüğüne müzekkere yazarak şirket, büro ya da ofis üzerindeki haciz kaldırılır.

  • Ödeme anlaşmasında bulunması

Borçlu kişi yahut kuruluş, haczin konusu borcunu belirli zaman içinde ya da belirli sürelerle ödeyeceğini garanti ederse iş yeri haciz kaldırma avukatının hazır edeceği bir protokolle mevcut haczin kalkabilmesi bahis konusu olur. Mevcut husus adına icra müdürlüğüne başvuruda bulunulmalıdır. Başvuru neticesinde müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır. Lakin atlanmamalıdır ki İcra ve İflas Kanununda mevcut borcun yatırılmaması değil verilmiş olan sözün uygulanmaması senaryosunda zorlama hapsi ile cezalandırılmıştır.

  • haczin düşmesi Başvuru sonucunda ilgili müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır.

İİK'de gayrimenkullerin haczi durumunda alacaklı tarafın satış isteme müddeti bir yıl olarak belirlenmiştir. Bu süre içerisinde alacaklı kişi satış isteğinde bulunmazsa iş yeri üzerindeki haciz kalkar ve tapu müdürlüğüne yazılacak müzekkere ile haciz kalkmaktadır. Avukat tarafınca kaleme alınacak olan İİK (106 - 110) uyarınca yazılması gereken olan haciz düşürme dilekçesiyle beraber ilgili kuruma koyulan haciz kaldırabilir.

  • ispat tespit davası

Borcu olan, icra takibinde borçlu olmadığı iddiasında ise menfi tespit davası açılabilmektedir. Bu tarz bir olayda borcu olan veya iş yeri haciz kaldırma avukatı icra müdürlüğüne başvurup mevcut borcun bütününü vezneye depo edip gayrimenkuldeki haczin kaldırılmasını talep edebilmektedir.

  • Haricen alacak yahut tahsilden feragat

Alacaklı olan kişi ya da vekili ödemeyi aldığını ya da alacaktan feragat ettiğini icraya beyan ederse iş yeri üzerindeki haciz kalkmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri azami zaman içinde en güvenilir tekniklerle çare ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP