Karamürsel Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Karamürsel Tapuda Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Tapuya haciz koyma, borcunu yatırmayan borçlu tarafa alacaklının talebiyle borçlu olanın gayrimenkulleri üstüne adli ve idari makamlarca haciz konması işlemidir. İcra ve İflas Kanununda belirtilmiş olan zaman aralığı içerisinde borçlu taraf kendine gönderilen ödeme emrine itiraz etmez ise takip kesinleşir. Alacaklı taraf ödemesini tahsil edebilmek için haciz talep etmelidir. Şayet taraf haciz işlemi başladıktan sonra alacaklı olan şahsa borcun bütününü ödemezse haciz işlemi gerçekleşecektir. Buna ilaveten haciz mevzuu mallar adına alacaklı taraf bir yıl içerisinde satış talep etmez ise bahsedilen haciz kendiliğinden ortadan kaybolmuş olur. İlerleyen kısımlarda oldukça ayrıntılı anlatacağımız tapu haciz kaldırma hususunda belirtilmesi gereklidir ki taraf mevcut tapusu üzerine haciz koyulacağını yahut haczi olduğunu öğrendiği an haciz kaldırma avukatına başvuruda bulunmalıdır. İşinde profesyonel tapu haciz kaldırma avukatları ile en hızlı ve hukuka uygun şekilde işleminiz gerçekleşecektir.

Tapu Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılmaktadır?

Alacaklı olan kişinin talebi ile borçlu olan şahsın varlığına el koyulduktan sonra borçlu olan tapu üstüne konulmuş haczin kaldırılması için belirli olan uygulamaları yerine getirmelidir. Haczin kaldırılabilmesi için öncelikli olarak haciz bilgilerine daha detaylı vakıf olmak maksadı ile İcra Müdürlüğüne gidilmelidir. Edinilen ayrıntılar doğrultusunda eğer borç tüm dosya masrafları ile ödenir ise haciz kaldırılmaktadır. Tapu haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlunun yahut borçlunun vekili olan tapu haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırma isteğinde bulunulamamaktadır Fakat unutulmamalıdır ki haczin kalkmasını talep edebilmek için hacze konu malın satış işleminin alacaklı olan kişi tarafınca talep edilmiş olmaması gerekmektedir. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin kalkması talebi kabul edilirse Tapu Müdürlüğüne haczin kalkması için müzekkere yazılması gerekecektir. Müzekkere yazımı sonrasında eğer şartlar gerçekleşmiş ise tapunun haczi kaldırılacaktır. Eğer alacaklı şahıs satış isteğinde bulunmuşsa şartlar sağlanmış kabul edilmeyip İcra Müdürlüğüne yapılan talep red alacaktır. Borçlu şahsın verecek olduğu taahhütle dahi tapunun haczi kaldırılır. Lakin taraf taahhüt ettiği süreye uymazsa hapis cezasına mahkum edilmektedir. Bütün hepsine ek olarak haciz talebinde bulunan alacaklı şahıs daima haczin kaldırılabilmesi talebinde bulunabilecektir. Tüm bu bahsedilenler bağlamında belirtilmesi gerekir ki tapu haczi kaldırma uygulaması sonucunda muhtemel bir haksızlığa uğramamak adına tapu haciz kaldırma alanında uzman bir avukattan destek alınması gereklidir. Kolektif Hukuk Bürosu avukat ekibi olarak sizleri en az süre içinde en doğru yöntemler ile sonuca ulaştırmayı hedefliyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP