Karataş Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Karataş Araç Haczi̇ Kaldırma Avukatı Ne Anlama Geli̇r?

Alacaklı olan şahıs tarafından borçluya aleyhine icra takibi başlatıldıktan sonrasında tarafın taşınabilir mallarına dahi haciz söz konusu olmaktadır. Kesinleşmiş icra takibince alacaklı olan tarafın talebiyle borcu olan tarafın adına kayıtlı vasıta üstüne haciz gelebilmektedir. Haciz uygulaması sonra haczi olan vasıta için satış isteyerek alacağına ulaşır. Hacizli vasıtayı alan şahıs araç üstündeki haczinden haberdar olabilmektedir. Arabayı satın aldığında vasıta üzerindeki hacizle beraber satın almaktadır. Araba haciz kaldırma profesyoneli ise borçlu böyle bir olayda yol göstermekte, hacizli aracın satışını önlemek adına en güvenilir ve pratik alternatifleri öne çıkartmaktadır.

Araba Üstündeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Araba üzerinde bulunan haciz icra evrakında yer alan masraflar ve borcun tamamının ödenmesiyle kalkmaktadır. Fakat araç üzerindeki var olan haczin kaldırılmasının tek yolu bu değildir. Haczin kaydı icradaki görevlinin bir hatasından dolayı olmaktadır. İlgili makama bu konuyu barındıran bir dilekçe yazılıp araba üstündeki haczin kalkması talep edilebilir. Araba haciz kaldırma avukatı ile kaleme alınacak dilekçe icradaki memurun yanılgılarını daha iyi ortaya çıkaracak ve muhtemel bir aksi sonuçla karşı karşıya kalmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının İcra Mahkemesine başvuru yapma hakları gizlidir. Alacaklı olan kişiyle anlaşma sağlanarak da araba üstündeki haciz kaldırılır. Bahsettiğimiz durumlara ilaveten arabaya haciz koyduktan sonrasında 6 ay içerisinde alacaklı olan kişi hacizli mal kapsamında satış isteğinde bulunmalıdır. İİK'de mevcut durum şöyle hükme alınmaktadır. Bir malın satılabilmesi kanuni zaman içerisinde istenmez veya istek geri alınıp da kanuni müddette yenilenmezse mevcut mal üstündeki haciz kalkar. Haczi olan arabanın satılması yönünde talep bir defaya mahsus geri çekilebilir. Haczedilen resmi sicile kayıtlı olan malların, icra dairesi ile yapılacak yazışmalar neticesinde haczinin kalktığının tespit edilmesi durumunda, sicili saklayan idare tarafından haciz şerhi terkin edilir ve uygulama alakalı icraya bildirilmektedir . Birinci fıkra gerekliliğince mevcut haczin kaldırılmasına neden olan alacaklı olan şahıs mevcut mala uygun olarak, haczedilmesi ve korunması benzeri tüm masraflardan sorumlu olabilir. Son olarak da eğer borçlu kesin olan takipte borçlu olmadığını savunuyorsa ispat davası açabilmektedir. Bütün bu hususlar değerlendirildiğinde araba haciz kaldırma süreci taraflar adına karmaşık ve zorlayıcı olmaktadır. Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri azami zaman içerisinde en doğru yöntemlerle neticeye ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP