Karataş Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Karataş Araç Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Bir tarafa karşılıklı olarak icra takibi kesinleştikten sonra borçlu kişinin taşınır ile taşınmaz mallarına, bankadaki mevduat hesaplarına ve hisselerine haciz konabilir. Araç haczi ise kişinin üzerine kaydı olan ve taşınabilir niteliğe sahip motor, otomobil, otobüs gibi motorlu araçlara haciz koyulması uygulamasıdır. Alacaklı tarafınca iletilen ödeme emrinin tebliğinden sonra takip kabul edilmişse alacağı olan şahıs borcu olan kişi adına kaydı olan motorlu araçların haczini isteyerek satış talep edebilmektedir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak biz böyle bir durumun var olması halinde kişiye en hızlı ve hukukla uyumlu bir şekilde hizmet sağlayarak sözü edilen problemi çözümleyip sonuca ulaştırmaktayız. Araç üstündeki haczi kaldırmak için branşında nitelikli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesinde en kısa ve doğru uygulamaları seçip kişiyi herhangi bir haksızlığa uğramasından kurtarmaktayız.

Vasıta Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Kaldırma Uzmanlar Tarafından Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Vasıta üstündeki haciz kararını araç haciz kaldırma avukatı 5 değişik nitelikte kaldırır.

  • Borcun gereği gibi ifası: İcranın takip edilmesine konu olan borç bütün faizleriyle ve varsa ceza koşulları ile birlikte ödendiğinde araç üzerindeki haciz kaldırılabilir. Şayet bahsettiğimiz ödeme en kısa zamanda haczi koyan icra dairesine yapılmalıdır. Bu bağlamda araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi mecburi olan borcun ilgili icra dairesine en kısa sürede ödenmesini verip şahsı büyük bir kayıptan kurtarır.
  • Haciz kayıtlarının yanlışlıkla konulmasının saptaması: Vasıta üstüne koyulan araç haciz, icra dairesindeki görevlilerin bir anlık yanılgısı sonucu yapılmış olabilmektedir. Böyle bir halde haciz koyan daireye itiraz yazısı verilip haczi kaldırılmalıdır . İlgili daire mevcut dilekçeyi reddederse en hızlı biçimde dilekçe hazırlanarak bu seferde İcra Mahkemesine başvurulmalıdır. Mahkeme dilekçeyi tetkik eder ve yanılgıların olmasına kanıt geliştirirse haciz derhal kaldırılır.
  • Borçlu kişi ve alacaklı şahıs anlaşma sağlayıp kaydı olan haczi kaldırması: Haczi koyduran alacağı olan şahıs ile anlaşmaya varılması halinde alacağı olan kişinin talebi ile vasıta üzerindeki haciz kalkmaktadır.
  • Hacizlerin zamanlama sebebiyle düşürülmesi: İcra İflas Kanunu'na göre taşınabilen malların haczinden itibaren 6 ay içinde alacaklı satış istemelidir. Şayet alacağı olan kişi mevcut süre içerisinde satış talep etmezse verilecek dilekçeyle haciz kaldırılabilmektedir.
  • Menfi tespit davası: İspat tespit davası ile borcu olan kişi olarak gösterilen tarafın borcu bulunmadığında karar kılınır ise vasıta üzerindeki haciz kaldırılmaktadır.

Bütün bu konular dikkatle incelendiğinde haczin kaldırılması için yeterli donanım ve hız gerekir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilmektedir. Yapılmış olan muhtemel bir hatayla vasıta üzerindeki haciz kaldırılmaz ve satış işlemi gerçekleşir. Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri minimum zaman içerisinde en doğru yöntemlerle çözüme ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP