Karataş Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Karataş Arazi̇ Haczi̇ni̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Mevcut arsaya haciz koyma, söz konusu borcunu yatırmayan borcu olan kişiye alacaklı tarafın talebiyle borçlunun yerinin üzerine alacaklı tarafın isteği neticesinde icra müdürlüğü tarafınca haczedilmesi uygulamasıdır. İcra ve İflas Kanununda belirtilmiş olan müddetler içinde borcu olan kişi kendisine gönderilen ödeme emrine kuralına göre itiraz etmediğinde takip kesinleşir. Alacaklı taraf alacağı ödemeyi tahsil etmek için haciz isteminde bulunmalıdır. Şayet kişi haciz uygulaması başlangıcından sonra alacaklıya borcun tamamını ödemezse haciz uygulaması gerçekleşecektir. Ek olarak haciz mevzusu mallar adına alacaklı bir sene içerisinde satış talep etmezse İcra iflas kanunu madde 110 ve 106 uyarınca yazılı istek sonucunda bahse konu haciz ortadan kaldırılmış olacaktır. Alt kısımda epey detaylı ele alacak olduğumuz arsa haciz kaldırma mevzusunda belirtilmesi gerekir ki; kişi taşınmazı üzerine haciz konulacak veya haciz olduğunu öğrendiği an arsa haciz kaldırma avukatına müracaat etmelidir. Aksi halde arsanın satışını arsa alıcısının isteği olmadığı takdirde satış uygulaması gerçekleştirilemeyecektir . Bu nedenle işinde uzman arsa haciz kaldırma avukatlarıyla en hızlı ve hukuka uygun şekilde işleminizi gerçekleştirerek yaşadığınız mağduriyetinizi çözümlendirebilirsiniz .

Arazi̇ Üstündeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılmaktadır?

Alacaklının isteğiyle borçlu tarafın ya da kurumun üstünde bulunan taşınmazına icra dairesi tarafınca haciz şerhi koyulmasından sonra borçlunun, yeri üzerine konulmuş haczin yok edilmesi için belli başlı uygulamaları yapması zorunludur. Haczin kaldırılabilmesi için öncelikli olarak haciz bilgilerine daha ayrıntılı vakıf olabilmek maksadı ile İcra Müdürlüğüne gidilmelidir. Edinilmiş olan detaylar eşliğinde şayet borç tüm dosya masrafları ile ödenir ise haciz kalkar. Arsa haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlu olan kişinin yahut borçlu tarafın vekili olan arsa haciz kaldırma avukatının isteği olmaksızın İcra Müdürlüğü re’sen haczi yok etme isteğinde bulunmamaktadır. Yine de es geçmemek lazımdır ki haczin kaldırılmasını talep edebilmek için haciz konusu yerin satışının alacaklıdan istenilmemiş olması gerekmektedir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin yok edilmesi isteği kabul edildiğinde Tapu Müdürlüğüne haczin yok edilmesi için müzekkere yazılması gerekir. Müzekkere kaleme alındıktan sonra eğer şartlar gerçekleşmişse arazideki haciz kalkacaktır. Eğer alacaklı kişi satış isteğinde bulunmuş ise koşullar sağlanmamış olacak İcra Müdürlüğüne yapılmış olan talep kabul görmeyecektir. Borçlunun vermesi gereken taahhütle de arazinin üzerinde bulunan tapu haczi kaldırılabilmektedir. Fakat kişi taahhüt ettiği zaman kısıtlamasına uyum sağlamaz ise hapis cezasına tazyik mahkum edilecektir. Bunlara ekstra olarak haciz talebinde bulunan alacaklı kişi daima haczin kaldırılması talebinde bulunabilmektedir. Bütün bu bahsedilenler ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma işlemi sonucunda olası bir adalet kaybına uğramamak adına Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri minimum süre içerisinde en hızlı yöntemlerle çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP