Karataş Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Karataş Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

İcra takibinin kesinleşmesinden sonra borçlu tarafın taşınmazı üstüne haciz istenebilir. Ev üstüne haciz alacağı olan kişi veya vekaleti olanın talebi üstüne icra müdürlüğü tarafınca mülkün bulunduğu yerdeki ilgili müdürlüğe yazılacak müzekkereyle konmaktadır. Aynı şekilde icra müdürlüğü tarafınca tapuya yazılacak müzekkereyle haciz kaldırılabilmektedir. Ev üstüne konulan haczin kaldırılması adına ev haciz kaldırma avukatlığı alt kısımda daha detaylı anlatacağımız bazı şartların var olduğuna dikkat çekmektedir. Bunlar; borcun ödenmesi, ödeme anlaşmasında bulunmak, haczin kalkması, ispat tespit davası, ilaveten tahsil veya alacaktan vazgeçmektir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Mülk Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırılmaktadır?

  • borcun ödenebilmesi

İcra müdürlüğü aracılığı ile ev üstüne konulan haciz borcun bütününün yatırılmasıyla kaldırılabilir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra tarafından ve hangi evrak üstünden tapu kaydı konulduğunu belirleyerek borçlu olana ilgili tutarın yatırılmasıyla haciz kaldırılması kapsamında yol göstermektedir. Haciz konulduğu dosya öğrenilerek icraya dosyanın işli faizi, geri ödemesi ve vekalet ücretinin hesaplanabilmesi için talepte bulunulmalıdır. Bunun üstüne belirlenmiş olan borcun vezneye ödenmesi ile icra müdürlüğü tapu müdürlüğüne müzekkere kaleme alarak ev üzerindeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • ödeme taahhüdünde bulunulması

Borcu olan taraf haciz konusu olan borcunu belli süre içinde veya bazı vadelerle ödeyeceğini taahhüt ederse ev haciz kaldırma uzmanının yazacağı bir protokolle haczin kaldırılabilmesi konu olabilir. Güncel husus için icraya talepte bulunulmaktadır. İstek sonucu tapu müdürlüğüne müzekkere kaleme alınmalıdır. Şayet unutulmaması gereklidir ki İcra ve İflas Kanununda tutarın yatırılmaması değil verilen sözün uygulanmaması tazyik hapsi ile cezalandırılır.

  • haczin düşmesi

İcra ve İflas Kanun’da gayrimenkullerin haczi halinde alacaklının satış isteyebilme süresini 1 sene olarak belirlenmiştir. Mevcut zaman içinde alacağı olan kişi satış isteğinde bulunmaz ise gayrimenkul üstündeki haciz kalkar ve tapuya kaleme alınacak müzekkereyle haczin kalkabilmektedir.

  • ispat tespitinin davası

Borçlu taraf, icra takibinde borçlu kişi olmadığı iddiasında ise ispat tespit davası açabilmektedir. Benzer bir durumda borçlu kişi ya da ev haciz kaldırma avukatlığı icra müdürlüğüne başvuruda bulunup tutarın hepsini icradaki vezneye depolayıp ev üstündeki haczin düşürülmesini talep eder.

haricen tahsilat yahut alacaklardan feragat etmek

Alacaklı ya da vekaleti olan kişi borcu tahsil ettiğini ya da alacaktan vazgeçtiğini icra müdürlüğüne beyan eder ise gayrimenkul üzerindeki haciz kalkar.

Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri asgari süre içerisinde en güvenli yöntemler ile çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP