Karataş İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Karataş İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Anlama Geli̇r?

İcranın takibi kesinleştikten sonrasında borçlu kişiye ait olan iş yerine ilişkin haciz istenebilir. İş yeri üzerine haciz, alacaklı olan kişi veya vekaleti olan kişinin isteği üzerine icra tarafınca iş yerinin olduğu yerdeki tapu müdürlüğüne yazılacak müzekkere ile koyulur. Aynı zamanda icra dairesince müdürlüğe yazılan müzekkere ile konmuş olan haciz kaldırılabilir İş yeri üzerine konulan haczin kaldırılması adına iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafından ilerleyen kısımlarda oldukça detaylı anlatacak olduğumuz belli şartların var olduğuna dikkat edilmesi gerekir. Bunlar; borcun ödenmesi, ödeme anlaşmasında bulunması, haciz düşmesi, ispat tespit davası, haricen alacak ve tahsilden caymaktır.

İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırılmaktadır?

  • borcun ödenmesi

İcra müdürlüğü aracılığı ile iş yeri üzerine konmuş olan haciz borcun tamamen ödenmesiyle kaldırılabilir. İş yeri haciz kaldırma avukatı mevcut haczin hangi icra müdürlüğü tarafınca ve hangi dosya üstünden tapu kaydının konduğunu belirleyerek borçlu olan kişiye borcun ödenmesi ile haczin kaldırılması hususunda yardımcı olmaktadır. Haczin konduğu dosya öğrenilip ilgili müdürlüğe mevcut dosyanın işlenen faizi, ödemesi ve vekillik ödemesinin toplanması için talepte bulunulmalıdır. Bunun üstüne belirlenen meblağın icra ödeme noktasına yatırılmasıyla icra tapu müdürlüğüne müzekkere kaleme alıp ofis, büro ya da şirket üstündeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • Ödeme taahhüdünde bulunması

Borcu olan şahıs yahut kurum, haciz konusu borcunu belli başlı zaman içerisinde veya belli başlı vadeler ile yatırabileceğini taahhüt ederse iş yeri haciz kaldırma avukatının yazacağı bir protokol ile mevcut haczin kaldırılması söz konusu olabilmektedir. Mevcut konu adına ilgili makama başvuruda bulunulur. Talep neticesinde ilgili müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır. Fakat unutulmamalıdır ki İİK'de borcun ödenmemesi değil verilen taahhüdün gerçekleştirilmemesi durumunda zorlama hapsi ile cezalandırılmıştır.

  • haczin kaldırılması Talep neticesinde ilgili müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır.

İİK'de mülklerin haczi durumunda alacaklı olan tarafın satış isteme müddeti 1 sene olarak belirlenmiştir. Bu süre içerisinde alacaklı şahıs satış isteminde bulunmaz ise iş yeri üzerindeki haciz kalkar ve müdürlüğe yazılması planlanan müzekkereyle haciz kaldırılmaktadır. Avukat tarafından hazırlanacak olan İcra İflas Kanunu - 106 ile 110 - uyarınca yazılacak olan haczi düşürme dilekçesi ile beraber iş yerine koyulan haciz kaldırabilir.

  • ispat tespit davası

Borçlu olan, icra takibinde borcu olmadığı iddiasındaysa ispat tespit davası açabilir. Benzer bir senaryoda borçlu ya da iş yeri haciz kaldırma avukatı icra müdürlüğüne başvurup mevcut borcun bütününü icra veznesine depo edip ev üzerindeki mevcut haczin düşürülmesini isteyebilmektedir

  • Haricen tahsil yahut alacaktan feragatte bulunmak

Alacaklı kişi yahut vekaleti olan taraf borcu aldığını yahut alacaktan feragat edebileceğini ilgili müdürlüğe iletirse iş yeri üzerindeki haciz kaldırılmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri asgari zaman içerisinde en güvenilir yöntemler ile çare ulaştırmayı hedefliyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP