Karataş Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Karataş Tapuda Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Tapulara haciz koyma, borcunu yatırmayan borçluya alacaklı olan tarafın talebi ile borçlu tarafın taşınmazları üstüne idari ve adli makamlarca haciz konması uygulamasıdır. İcra ve İflas Kanununda belirli olan zaman içerisinde borçlu kendisine iletilmiş olan ödeme buyruğuna karşı çıkmaz ise takip kesinleşmektedir. Alacaklı ödemesini tahsil edebilmek için haciz talebinde bulunmalıdır. Eğer ki kişi haciz uygulaması başlangıcından sonra alacaklı kişiye borcun bütününü ödemez ise haciz uygulaması gerçekleşecektir. Bu duruma ilaveten haciz konusu mallar için alacaklı bir yıl içerisinde satış talebinde bulunmazsa bahsedilen haciz kendi kendine ortadan kaybolmuş olacaktır. Alt kısımda daha detaylı ele alacak olduğumuz tapu haciz kaldırma hususunda belirtmek gerekir ki şahıs mevcut tapusu üstüne haciz koyulacağını ya da haczi olduğunu öğrendiği sırada haciz kaldırma avukatına başvurmalıdır. Kendi alanında uzman tapu haciz kaldırma avukatları ile en hızlı ve hukuka uygun şekilde süreciniz gerçekleşecektir.

Tapu Üstündeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılır?

Alacaklının isteği ile borçlu şahsın varlığına el koyulduktan sonra borçlu olan taraf tapu üstüne konulmuş haczin kaldırılması adına belirtilmiş olan uygulamaları yerine getirmelidir. Mevcut haczin kaldırılabilmesi için ilk önce haczin bilgilerine daha detaylı vakıf olabilmek maksadıyla İcra Müdürlüğüne gidilmesi gerekir. Kazanılan detaylar ışığında eğer borç tüm dosya masrafları ile ödenir ise haciz kalkmaktadır. Tapu haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu olan tarafın ya da borçlu olanın vekili kabul edilen tapu haciz kaldırma avukatının isteği olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırma isteğinde bulunulamamaktadır Fakat unutulmamalıdır ki haczin kaldırılmasını talep etmek adına haciz konusu malın satış işleminin alacaklı olan kişi tarafından talep edilmiş olmaması gerekir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kaldırılabilmesi isteği kabul görür ise Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılabilmesi için müzekkere yazılması gerekecektir. Müzekkere yazıldıktan sonra eğer ki şartlar hayata geçmişse tapunun haczi kaldırılır. Eğer ki alacaklı olan kişi satış talebinde bulunmuşsa koşullar sağlanmayıp İcra Müdürlüğüne yapılmış olan talep red alacaktır. Borçlu tarafın vereceği taahhüt ile de tapuya gelen hacizler kaldırılabilir. Lakin şahıs taahhüt ettiği süreye uymazsa hapse mahkum edilir. Bunlara ilaveten haciz isteğinde bulunan alacaklı olan taraf daima haczin kaldırılması isteğinde bulunabilecektir. Tüm bu anlatılanlar ışığında belirtmek gerekir ki tapu haciz kaldırma işlemi sonucunda olası bir hak kaybına uğramamak adına tapu haciz kaldırma profesyonelinden destek alınabilir. Kolektif Hukuk Bürosu avukat ekibi olarak sizleri asgari süre içinde en doğru teknikler ile neticeye ulaştırmayı hedefliyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP