Karşıyaka Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Karşıyaka Vasıta Haczi̇ Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Alacaklı tarafından borçlu olan kişi aleyhine icra takibi başlangıcı sonra şahsın taşınır mallarına dahi haciz mevzu bahis olmaktadır. Kesin olan icra takibince alacağı olan tarafın talebi ile borçlu kişinin ismine kayıtlı olan vasıta üzerine haciz gelebilmektedir. Haciz süreci sonra haczi olan vasıta için satış talebine bulunarak alacağına ulaşır. Hacizli vasıtayı alan kişi araç üzerindeki haczinden haberdar olur. Arabayı satın alır iken araç üstündeki hacizle beraber satın almaktadır. Araba haciz kaldırma avukatıysa borçlu olan taraf bu tarz bir olayda yardımcı olmakta, hacizli arabanın satılmasını önlemek adına en pratik ve doğru seçenekleri sunmaktadır.

Vasıta Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılmaktadır?

Araba üzerinde yer alan haciz icra dosyasında mevcut olan masraflar ve borcun bütününün ödenmesiyle kalkabilmektedir. Yine de araç üzerindeki var olan haczin kaldırılmasının tek yöntemi bu değildir. Haciz kaydı icra görevlisinin bir yanlışından dolayı olur. İcra müdürlüğüne bu konuyu barındıran bir dilekçe kaleme alınarak araç üstündeki var olan haczin kalkması istenebilmektedir. Araba haciz kaldırma avukatı ile yazılacak dilekçe icradaki memurun yanlışlarını daha iyi ortaya çıkaracak ve muhtemel bir negatif sonuçla karşılaşmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının İcra Mahkemesine başvuru yapabilme hakları gizlidir. Alacaklı olan tarafla anlaşarak da araç üstündeki haciz kaldırılabilmektedir. Bahsettiğimiz senaryolara ilaveten araca haciz koyulduktan sonra 6 ay içinde alacaklı olan taraf haczi olan araba kapsamında satış istemelidir. İİK'de mevcut durum şu şekilde hüküm altına alınmaktadır. Bir malın satılması resmi zaman içinde istenmez veya istek geri alınıp da resmi müddet içinde yenilenmezse mevcut mal üzerindeki haciz kalkmaktadır. Hacizli aracın satılması bağlamındaki istek bir defaya mahsus geri alınabilir. Haczedilen resmi sicile kayıtlı olan malların, icra dairesi ile yapılacak görüşmeler sonucunda hacizlerinin kalktığının tespiti hâlinde, sicili saklayan idare tarafınca haciz şerhi terkin edilir ve uygulama ilgili icra dairesine bildirilmektedir . Birinci fıkra gereğince hacizlerin kaldırılmasına sebep olan alacaklı olan kişi o mala yönelik olarak, haczedilmesi ve saklanması benzeri bütün masraflardan sorumlu olur. Son olarak da şayet borçlu olan taraf kesinleşmiş icra takibinde borçlu olan taraf olmadığını düşünüyorsa ispat davası açabilmektedir. Tüm bu hususlar değerlendirildiğinde araba haciz kaldırma süreci kişiler adına karışık ve zor olmaktadır. Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizi asgari zaman içinde en kalıcı yöntemler ile sonuca ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP