Karşıyaka Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Karşıyaka Vasıta Haczi̇ Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Bir kişiye yönelik icra takibi kesinleşince borçlunun taşınmaz ile taşınır mallarına, bankadaki hesaplarına ve senetlerine haciz konulabilmektedir. Araç hacziyse kişinin üstüne kaydı olan ve taşınabilir niteliğe sahip motor, otomobil, otobüs gibi motoru olan araçlara haciz konması uygulamasıdır. Alacaklı tarafınca gönderilen ödeme emrinin tebliğinden sonra takip kesinleşmişse alacağı olan kişi borcu olan kişi adına kayıtlı motorlu taşıtların haczini isteyerek satış isteğinde bulunabilir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak bizler benzer bir durumun var olması halinde tarafa en hızlı ve hukuka uygun bir nitelikte hizmet verip sözü edilen sorunu çözüp sonuca ulaştırmaktayız. Araç üstündeki haczi kaldırmak adına branşında tecrübeli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesinde en doğru ve kestirme uygulamaları tercih edip tarafı herhangi bir adaletsizliğe uğramaktan kurtarmaktayız.

Araç Üstündeki̇ Haczi̇ Kaldırma Uzmanlar Tarafından Nasıl Kaldırılmaktadır ?

Vasıta üstündeki haciz uygulamasını araç haciz kaldırma avukatı 5 alternatifli biçimde kaldırabilmektedir.

  • Borcun gereği gibi ödemesi: İcranın takibine konu olan borç tüm faizleriyle ve mevcutsa ceza koşulları ile birlikte ödendiği takdirde vasıta üstündeki haciz kaldırılır. Şayet bahsedilen ödeme en kısa sürede haczi koyan icraya yapılması mecburidir. Bu noktada araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi gereken borcun ilgili icra dairesine en kısa sürede ödenmesini sağlayarak şahsı büyük bir kayıptan kurtarmaktadır.
  • Haciz kaydının yanlış konulmasının saptaması: Araç üstüne koyulmuş olan araç haciz, icradaki memurların bir anlık yanılgısı sonucu yapılmış olabilmektedir. Böyle bir durumda haciz koyan icraya itiraz yazısı verilerek haciz kaldırılmalıdır. İlgili icra dairesi mevcut dilekçeyi reddeder ise en pratik biçimde dilekçe hazırlanıp bu sefer İcra Mahkemesine başvuru yapılmalıdır. Mahkeme dilekçeleri gözden geçirir ve yanılgının olduğuna kanaat geliştirirse haciz hızlı bir şekilde kaldırılır.
  • Borçlu şahıs ve alacaklı kişinin anlaşıp kayıtlı olan haczi kaldırması: Haciz koyduran alacaklı kişi ile anlaşılması durumunda alacaklı kişi isteğiyle araç üstündeki haciz kalkar.
  • Hacizlerin zamanlama nedeni ile kalkması: İcra İflas Kanunu'na uygun olarak taşınabilen malların haczedilmesinden itibaren 6 ay içinde alacaklı taraf satış istemelidir. Şayet alacaklı taraf bu süre zarfı içinde satış istemezse verilecek dilekçe ile haciz kaldırılabilir.
  • karşıt tespit davası: İspat tespit davasıyla borcu olan taraf olarak nitelendirilen şahsın borçlu olmadığına karar verilirse vasıta üstündeki haciz kalkmaktadır.

Bütün bu konular dikkatle incelendiğinde haczin kaldırılabilmesi için yeterli hukuksal donanım ve pratiklik gereklidir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilmektedir. Yapılan olası bir hata ile vasıta üstündeki haciz kaldırılmaz ve satış gerçekleştirilir . Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri minimum süre içinde en güvenilir yöntemlerle çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP