Karşıyaka Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Karşıyaka Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Araziye haciz koyma, bahse konu borcunu yatırmayan borçlu kişiye alacaklı tarafın isteği ile borçlunun yerinin üzerine alacaklı tarafın isteği neticesinde icra müdürlüğü tarafınca haciz koyulması sürecidir. İcra ve İflas Kanununda belirtilmiş olan müddetler içinde borçlu taraf kendine gönderilmiş olan ödeme emrine yöntemine göre itiraz etmediği takdirde takip kesinleşir. Alacaklı taraf alacağı ödemeyi tahsil etmek için haciz talep etmelidir. Eğer ilgili kişi haciz işlemi başladıktan sonra alacaklı tarafa borcun bütününü yatırmadığındaysa haciz işlemi gerçekleştirilecektir . Buna ek haciz mevzusu mal ve mülkler için alacaklı taraf 1 yıl içinde satış isteğinde bulunmaz ise İcra iflas kanunu madde 110 ile 106 gereğince yazılı istek neticesinde bahse konu haciz ortadan kaldırılmış olacaktır. Aşağıda epey detaylı ele alacak olduğumuz arsa haciz kaldırma mevzuunda belirtilmesi gerekir ki; kişi taşınmazı üstüne haciz koyulacağını ya da hacizli olduğunu öğrendiğinde arsa haciz kaldırma avukatına başvuru yapmalıdır. Aksi halde arsanın satış uygulamasını arsa alıcısının izni olmadığı senaryoda satış süreci gerçekleştirilemeyecektir . Bu yüzden alanında uzman arsa haciz kaldırma avukatları ile hızlı ve hukuka uygun şekilde sürecinizi hayata geçirerek yaşadığınız mağduriyeti sonuçlandırabilirsiniz.

Arsa Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Alacaklının isteği ile borçlu kişinin ya da kuruluşun üstünde bulunan taşınmazına icra dairesince haciz şerhi konmasından sonra borçlu kişinin, yeri üzerine koyulmuş haczin kaldırılması adına belli süreçleri gerçekleştirmesi mecburidir. Haczin kaldırılabilmesi adına öncelikli olarak haciz bilgilerine oldukça detaylı vakıf olabilmek amacı ile İcra Müdürlüğüne gidilmesi gereklidir. Edinilen detaylar kapsamında eğer borç tüm dosya masraflarıyla ödenirse haciz kalkmaktadır. Arsa haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu tarafın veya borçlu olan kişinin vekili olan arsa haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haczi kaldırma isteğinde bulunamamaktadır. Fakat es geçmemek lazımdır ki haczin kalkmasını isteyebilmek için haciz konusu malın satışının alacaklı tarafınca talep edilmemiş olması gereklidir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kaldırılması talebi kabul edildiğinde Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılması için müzekkere yazılması gerekir. Müzekkere kaleme alındıktan sonra eğer şartlar gerçekleşmiş ise o yerdeki haciz kaldırılmış olacaktır. Şayet alacaklı taraf satış talebinde bulunmuşsa şartlar sağlanmamış olacak İcra Müdürlüğüne yapılan talep kabul görmeyecektir. Borçlu olanın vermesi gereken taahhüt ile de arsanın üstünde bulunan tapu haciz uygulaması kaldırılabilir. Buna rağmen ilgili kişi taahhüt etmiş olduğu zaman aralığında uyum göstermezse hapse (tazyik hapsi) çaptırılacaktır. Bunlara ek olarak haciz talebinde yer alan alacaklı taraf daima haczin yok edilmesi talebinde bulunabilecektir. Bütün bu sözü edilenler ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma uygulaması neticesinde olası bir adaletsizliğe uğramamak adına Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri azami zaman içinde en kalıcı yöntemlerle çözüme ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP