Karşıyaka Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Karşıyaka Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

İcra takip işleminin kesinleşmesinden sonra borçlu olan kişinin taşınmazı üzerine haciz istenebilir. Ev üstüne haciz alacağı olan taraf veya vekaleti olanın isteği üzerine icra tarafınca taşınmazın yer aldığı yerdeki müdürlüğe kaleme alınacak müzekkereyle koyulmaktadır. Aynı şekilde icra müdürlüğü tarafınca müdürlüğe kaleme alınacak müzekkere ile haciz kaldırılabilmektedir. Ev üzerine konulan haczin kalkabilmesi adına ev haciz kaldırma avukatı altta daha ayrıntılı anlatacak olduğumuz belirli şartların var olduğuna dikkat etmektedir. Bunlar; borcun ödenebilmesi, ödeme sözünde bulunmak, haciz düşmesi, menfi tespit davası, ilaveten tahsilat ve alacaktan feragattir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Taşınmaz Üstündeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırılmaktadır?

  • borcun ödenmesi

İcra aracılığıyla mülk üstüne koyulmuş olan haciz borcun tamamının yatırılmasıyla kaldırılabilir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi evrak üstünden tapu kaydı konduğunu belirleyip borçlu olana borcun yatırılmasıyla haciz kalkabilmesi hususunda yol göstermektedir. Haciz konulduğu dosya öğrenilerek icra müdürlüğüne dosyanın işlenmiş olan faizi, geri ödemesi ve vekalet borcunun hesaplanabilmesi için istekte bulunulmaktadır. Bunun üzerine belirlenmiş olan miktarın vezneye ödenmesi ile icra müdürlüğü müdürlüğe müzekkere kaleme alarak mülk üzerindeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • borç yatırma garantisi verilmesi

Borcu olan kişi haciz konusu olan ödeyeceği miktarı belli süre içinde veya belli başlı vadeler ile ödeyebileceğini garanti ederse ev haciz kaldırma avukatının yazacağı bir protokolle haciz kaldırılabilmesi konu olabilir. Mevcut husus adına icra müdürlüğüne başvuruda bulunulur. İstek sonucunda tapuya müzekkere kaleme alınmalıdır. Lakin unutulmamalıdır ki İcra ve İflas Kanununda ilgili tutarın ödenmemesi değil verilmiş olan sözün hayata geçirilmemesi tazyik hapsiyle cezalandırılmıştır.

  • haciz kaldırılması

İİK'de gayrimenkullerin haciz durumunda alacaklı kişinin satış isteyebilme süresini bir sene olarak belirlenmektedir. Bu süre içinde alacağı olan kişi satış talebinde bulunmazsa taşınmaz üzerindeki haciz düşer ve ilgili müdürlüğe kaleme alınacak müzekkere ile haciz kalkabilmektedir.

  • ispat tespit davası

Borcu olan taraf, icra takibinde borcu olan kişi olmadığı iddiasında ise menfi tespit davası açabilmektedir. Bu tarz bir durumda borçlu taraf ya da ev haciz kaldırma avukatı icra müdürlüğüne başvuruda bulunup tutarın bütününü vezneye depolayıp taşınmaz üzerindeki haczin kalkmasını talep edebilmektedir.

ilaveten tahsil yahut alacaklardan feragat

Alacağı olan kişi veya vekili borcu tahsil ettiğini veya alacaktan feragat ettiğini icra müdürlüğüne beyan ederse mülk üstündeki haciz kaldırılmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak size minimum zaman zarfı içinde en doğru tekniklerle çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP