Karşıyaka İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Karşıyaka İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

İcra takip işlemi kesinleştikten sonrasında borçlu tarafa ait olan iş yerine ilişkin haciz istenir. İş yeri üstüne haciz, alacaklı olan kişi ya da vekil kişinin isteği üzerine icra müdürlüğü tarafından iş yerinin bulunduğu yerdeki tapu müdürlüğüne yazılacak müzekkere ile konulmaktadır. Bununla beraber icra dairesince ilgili müdürlüğe yazılması gereken müzekkereyle koyulan haciz kaldırılır İş yeri üstüne koyulan mevcut haczin kaldırılabilmesi adına iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafından ilerleyen kısımlarda çok daha detaylı anlatacak olduğumuz belli başlı etkenlerin varlığına dikkat edilmesi gerekir. Bu durumlar; borcun ödenmesi, ödeme sözleşmesinde bulunması, haciz düşmesi, ispat tespit davası, ilaveten tahsilat ve alacaktan feragattir.

İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üstündeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırılmaktadır?

  • borcun ödenebilmesi

İcra müdürlüğü aracılığıyla iş yeri üzerine konmuş olan haciz mevcut borcun hepsinin yatırılmasıyla kaldırılabilmektedir. İş yeri haciz kaldırma avukatı mevcut haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi dosya üstünden tapunun kaydının konduğunu belirleyip borçlu olan kişiye mevcut borcun ödenmesiyle haczin kalkması kapsamında destek sağlamaktadır. Haczin konduğu dosya öğrenilerek ilgili makama dosyanın işlemiş faizi, geri ödemesi ve vekillik masrafının hesaplanması adına başvuruda bulunulmaktadır. Mevcut durumun üzerine belirli meblağın icra ödeme noktasına ödenmesiyle icra müdürlüğü müdürlüğe müzekkere kaleme alıp ilgili çalışma ortamı üstündeki haciz kaldırılabilir.

  • Ödeme anlaşmasında bulunması

Borcu olan şahıs yahut kurum, haciz konusu borcunu belli başlı zaman içerisinde yahut belli başlı vadelerle ödeyebileceğini taahhüt ederse iş yeri haciz kaldırma uzmanının hazırlayacağı bir protokolle mevcut haczin kaldırılabilmesi bahis konusu olmaktadır. Bu konu için icraya başvuruda bulunulmalıdır. Talep neticesinde müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır. Fakat unutulmaması gerekir ki İcra ve İflas Kanununda mevcut borcun yatırılmaması değil verilmiş olan taahhüdün hayata geçirilmemesi senaryosunda tazyik hapsi ile cezalandırılmaktadır.

  • mevcut haczin geçersiz olması Talep neticesinde müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır.

İİK'de taşınmazların haczedilmesinde alacaklının satış talebinde bulunma müddeti 1 sene olarak belirlidir. Bu süre içinde alacaklı olan kişi satış isteğinde bulunmazsa iş yeri üstündeki haciz kalkar ve ilgili müdürlüğe yazılması planlanan müzekkere ile haciz kalkmaktadır. Avukat tarafınca hazırlanacak olan İİK (106 - 110) uyarınca yazılan olan haczi kaldırma dilekçesiyle beraber iş yerine koyulan haciz kaldırılır.

  • ispat tespit davası

Borçlu olan, kesinleşmiş takipte borcu olmadığı iddiasındaysa ispat tespit davası açabilmektedir. Benzer bir olayda borçlu ya da iş yeri haciz kaldırma avukatı icraya başvuruda bulunup borcun bütününü vezneye depo edip ev üstündeki mevcut haczin düşürülmesini talep edebilmektedir.

  • Haricen tahsil veya alacaktan feragatte bulunmak

Alacaklı kişi veya vekaleti olan kişi ödemeyi tahsilat yaptığını veya alacaktan feragat edebileceğini icra müdürlüğüne beyan ederse iş yeri üstündeki haciz kaldırılmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri minimum süre içinde en güvenilir tekniklerle çare ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP