Karşıyaka Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Karşıyaka Tapudan Haczi̇ Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Tapuya haciz koyma, borcunu yatırmayan borçlu olana alacaklı olan şahsın talebiyle borçlu tarafın taşınmazları üzerine adli ve idari makamlarca haciz koyulması uygulamasıdır. İcra ve İflas Kanununda belirli zaman aralığı içerisinde borçlu olan kendine gönderilmiş olan ödeme buyruğuna itiraz etmez ise takip kesinleşmektedir. Alacaklı olan taraf ödemesini tahsil edebilmek için haciz talep etmelidir. Şayet şahıs haciz işlemi başladıktan sonra alacaklı olana borcun hepsini ödemez ise haciz işlemi gerçekleşecektir. Buna ilaveten haciz konusu mallar için alacaklı kişi bir yıl içinde satış talebinde bulunmaz ise söz konusu haciz kendi kendine ortadan kalkmış olmaktadır. Alt kısımda daha ayrıntılı ele alacak olduğumuz tapu haciz kaldırma hususunda belirtilmesi gerekir ki taraf mevcut tapusu üstüne haciz koyulacağını veya haciz olduğunu öğrendiği an haciz kaldırma avukatına başvuru yapmalıdır. Kendi alanında uzman tapu haciz kaldırma avukatlarıyla en pratik ve hukuka uyumlu biçimde işleminiz gerçekleşmiş olacaktır.

Tapu Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Alacaklı olan şahsın talebi ile borçlu olan şahsın malvarlığına el koyulduktan sonra borçlu olan şahıs tapu üstüne konulmuş haczin kaldırılması için belirli olan adımları hayata geçirmelidir. Haczin kalkması adına öncelikle haciz bilgilerine daha detaylı vakıf olabilmek amacı ile İcra Müdürlüğüne gidilmesi gereklidir. Edinilmiş olan ayrıntılar bağlamında eğer ki borç tüm dosya masraflarıyla yatırılır ise haciz kalkmaktadır. Tapu haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlu olanın ya da borçlu olan kişinin vekili kabul edilen tapu haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırma isteğinde bulunulmamaktadır Fakat unutulmamalıdır ki haczin kaldırılmasını talep edebilmek için hacze konu malın satışının alacaklı olan kişi tarafınca talep edilmemiş olması gerekir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kalkması talebi kabul görürse Tapu Müdürlüğüne haczin kalkması için müzekkere yazılacaktır. Müzekkere yazımından sonra eğer şartlar hayata geçmiş ise tapudaki haciz kaldırılabilir. Şayet alacaklı kişi satış isteğinde bulunmuş ise şartlar sağlanmamış olup İcra Müdürlüğüne yapılmış olan istekler reddedilecektir. Borçlu şahsın verecek olduğu taahhüt ile dahi tapuya gelen hacizler kaldırılabilir. Fakat taraf taahhüt ettiği zamanlamaya uymaz ise hapse mahkum edilmektedir. Bunlara ek olarak haciz talebinde bulunan alacaklı olan şahıs her zaman haczin kalkması talebinde bulunabilmektedir. Bütün bu anlatılanlar bağlamında belirtmeliyiz ki tapu haczi kaldırma işlemi sonucunda muhtemel bir hak kaybına uğramamak için tapu haciz kaldırma avukatından destek alınması gereklidir. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizi en az süre içinde en doğru yöntemlerle neticeye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP