Kartal Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Kartal Araç Haczi̇ Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Bir kişiye yönelik icra takibi kesinleştiğinde borçlu olan tarafın taşınmaz ile taşınır mallarına, bankasındaki hesaplarına ve hisse senetlerine haciz konulabilmektedir. Araç hacziyse kişinin üzerine kaydı olan ve taşınabilir niteliğe sahip otomobil, minibüs, motor gibi motorlu araçlara haciz konması uygulamasıdır. Alacaklı tarafından gönderilen ödeme talebinin bildiriminden sonra takip onanmışsa alacağı olan kişi borçlu şahıs adına kaydı olan motorlu taşıtların haczini isteyip satış talep edebilmektedir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak bizler benzeri bir durumun var olması halinde şahsa en hızlı ve hukuka uyumlu bir özellikte hizmet sağlayıp sözü edilen problemi çözüp sonuca ulaştırmaktayız. Vasıta üstündeki haczi kaldırmak adına işinde deneyimli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesince en doğru ve kestirme yöntemleri tercih edip kişiyi herhangi bir hak kaybına uğramaktan kurtarmaktayız.

Vasıta Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Kaldırma Profesyoneller Tarafınca Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Araç üzerindeki haciz uygulamasını araç haciz kaldırma avukatı beş çeşitli biçimde kaldırabilir.

  • Borcun gereğince ödemesi: İcranın takip edilmesine konu olan borç tüm faizleriyle ve mevcutsa ceza şartlarıyla beraber ödendiği takdirde araç üzerindeki haciz kaldırılabilir. Fakat bahsettiğimiz ödeme en kısa zamanda haczi koyan icra dairesine yapılması lazımdır. Bu bağlamda araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi mecburi borcun ilgili icra dairesine en kısa sürede ödenmesini verip kişiyi büyük bir kayıptan kurtarmaktadır.
  • Haciz kaydının yanlış olarak konulmasının tespiti: Vasıta üstüne konulan araç haciz, icradaki görevlilerin yanılgısı sonucu yapılmış olabilir. Bu tarz bir durumda haciz koyan icra dairesine itiraz dilekçesi yazılıp haciz kaldırılmalıdır. İcra dairesi mevcut dilekçeyi reddettiğinde en hızlı şekilde dilekçe hazırlanarak bu seferde İcra Mahkemesine başvurulmalıdır. Mahkeme dilekçeyi gözden geçirir ve herhangi bir yanılgının olmasına kanıt geliştirirse haciz hızlı bir şekilde kalkmaktadır.
  • Borçlu kişi ve alacaklı kişi anlaşıp haciz kaydını kaldırması: Haczi koyduran alacaklı şahıs ile anlaşmaya varılması durumunda alacaklı kişinin isteğiyle vasıta üzerindeki haciz kalkar.
  • Hacizlerin süre nedeniyle kalkması: İİK’ye uygun olarak taşınır malların haczedilmesinden itibaren 6 ay içerisinde alacaklı taraf satış istemelidir. Şayet alacağı olan şahıs bu süre içerisinde satış talep etmez ise verilecek dilekçeyle haciz kaldırılır.
  • karşıt tespit davası: İspat tespit davasıyla borçlu taraf olarak nitelendirilen tarafın borçlu olmadığına karar verilirse vasıta üzerindeki haciz kalkar.

Tüm bu konular dikkate alındığında haczin kaldırılabilmesi için yeterli hukuksal donanım ve hız gereklidir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilir. Yapılmış olan herhangi bir hata ile araç üzerindeki haciz kaldırılmaz ve satış uygulaması gerçekleşir. Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri minimum süre içinde en doğru teknikler ile çözüme ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP