Kartal Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Kartal Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Anlama Geli̇r?

Takip sürecinin kesin olmasından sonra borçlu tarafın evi üzerine haciz talebinde bulunulabilmektedir. Ev üstüne haciz alacağı olan kişi yahut vekilin talebi üzerine icra tarafınca mülkün yer aldığı konumdaki tapu müdürlüğüne kaleme alınacak müzekkere ile konmaktadır. Aynı şekilde icra tarafından ilgili müdürlüğe yazılacak müzekkereyle haciz kaldırılabilir. Taşınmaz üzerine koyulmuş olan haczin kalkabilmesi için ev haciz kaldırma avukatı ilerleyen kısımlarda daha ayrıntılı anlatacağımız belirli koşulların varlığına dikkat çekmektedir. Bunlar; borç yatırılması, ödeme taahhüdünde bulunulması, haciz düşürülmesi, menfi tespitinin davası, haricen tahsilat ve alacaktan feragattir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Mülk Üstündeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırılır?

  • borcun yatırılması

İcra müdürlüğü aracılığı ile gayrimenkul üzerine koyulan haciz borcun tamamen ödenmesi ile kaldırılabilir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi evrak üzerinden tapu kayıtları konduğunu belirleyerek borçlu olana ilgili tutarın ödenmesiyle haciz kaldırılması mevzusunda yol göstermektedir. Haciz konulduğu dosya öğrenilip icra müdürlüğüne evrakın işlenen faizi, masrafı ve vekalet giderlerinin hesaplanabilmesi adına talepte bulunulur. Bunun üzerine belirlenmiş olan tutarın vezneye ödenmesi ile icra müdürlüğü müdürlüğe müzekkere kaleme alarak ev üstündeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • ödeme garantisi verilmesi

Borçlu taraf haciz konusu borcunu belli zaman içerisinde veya belirli vadelerle yatırabileceğini garantisini verirse ev haciz kaldırma uzmanının yazacağı bir protokolle haczin kaldırılması konu olur. Güncel konu için icra müdürlüğüne talepte bulunulur. Talep sonucu tapu müdürlüğüne müzekkere kaleme alınmalıdır. Lakin unutulmamalıdır ki İİK'de ilgili borcun yatırılmaması değil verilen sözün yerine getirilmemesi tazyik hapsiyle cezalandırılır.

  • haczin düşürülmesi

İcra ve İflas Kanun’da gayrimenkullerin haczi halinde alacaklı tarafın satış isteme süresini 1 yıl olarak belirlenmektedir. Bu süre içerisinde alacağı olan kişi satış isteğinde bulunmaz ise gayrimenkul üstündeki haciz düşer ve müdürlüğe yazılacak müzekkere ile haciz kalkar.

  • menfi tespit davası

Borçlu kişi, icra takibinde borçlu taraf olmadığı savunmasındaysa ispat tespit davası açabilir. Böyle bir durumda borcu olan taraf yahut ev haciz kaldırma avukatı icraya başvuruda bulunup tutarın hepsini vezneye depo ederek mülk üstündeki haczin kalkmasını talep edebilmektedir.

ilaveten tahsil ya da alacaktan feragat

Alacağı olan taraf veya vekili borcu tahsil ettiğini veya alacaktan feragat ettiğini icraya bildirir ise taşınmaz üstündeki haciz kaldırılmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak size minimum zaman zarfı içerisinde en doğru yöntemlerle çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP