Kartal İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Kartal İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Takip kesin olduktan sonra sonrasında borçlu olan tarafa ait olan iş yerine ilişkin haciz istenebilmektedir. İş yeri üzerine haciz, alacaklı kişi ya da vekilin talebi üzerine icra müdürlüğü tarafından iş yerinin bulunduğu yerdeki tapu müdürlüğüne yazılan müzekkereyle konulur. Ayrıca icra dairesince ilgili müdürlüğe yazılan müzekkere ile konulan haciz kaldırılır İş yeri üstüne konmuş olan mevcut haczin kalkabilmesi için iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafınca aşağıda oldukça ayrıntılı anlatacak olduğumuz belli etkenlerin var olduğuna dikkat etmektedir. Bu durumlar; borcun ödenmesi, ödeme anlaşmasında bulunulması, haczin düşmesi, menfi tespit davası, ilaveten tahsilat ve alacaktan feragat demektir.

İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üstündeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırılmaktadır?

  • borcun ödenmesi

İcra müdürlüğü aracılığıyla iş yeri üstüne konmuş olan haciz borcun tamamen yatırılması ile kaldırılır. İş yeri haciz kaldırma avukatı mevcut haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi dosyanın üzerinden tapu kaydının konulduğunu belirleyip borçlu olan tarafa mevcut borcun yatırılmasıyla haczin kalkması hususunda yol göstermektedir. Haczin koyulduğu dosya öğrenilip icra müdürlüğüne mevcut dosyanın işlenmiş olan faizi, masrafı ve vekalet masrafının toplanması için talepte bulunulur. Mevcut durumun üstüne belirli tutarın icra ödeme noktasına ödenmesi ile icra tapu müdürlüğüne müzekkere kaleme alarak ilgili çalışma ortamı üstündeki haciz kaldırılır.

  • Ödeme taahhüdünde bulunması

Borçlu taraf ya da kuruluş, haczin konusu borcunu belli başlı süre içerisinde veya belli başlı vadelerle ödeyeceğini taahhüt ederse iş yeri haciz kaldırma uzmanının hazırlayacağı bir protokol ile haczin kaldırılması mevzu bahis olabilir. Mevcut konu için ilgili müdürlüğe başvuruda bulunulmalıdır. Talep neticesinde tapu müdürlüğüne müzekkere kaleme alınmalıdır. Fakat unutulmamalıdır ki İİK'de mevcut borcun yatırılmaması değil verilmiş olan sözün uygulanmaması senaryosunda zorlama hapsi ile cezalandırılmaktadır.

  • haczin kalkması Talep neticesinde müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır.

İİK'de gayrimenkullerin haczi halinde alacaklının satış talebinde bulunma süresi 1 sene olarak belirlenmiştir. Bu süre içinde alacaklı şahıs satış talebinde bulunmazsa iş yeri üstündeki haciz düşer ve müdürlüğe yazılması planlanan müzekkereyle haciz kaldırılmaktadır. Avukat tarafından hazırlanacak olan İİK (106 - 110) uyarınca yazılması gereken olan haciz kaldırma dilekçesi ile beraber mevcut iş yerine koyulan haciz kaldırılır.

  • ispat tespit davası

Borçlu olan, takipte borcu olmadığı iddiasında ise ispat tespit davası açabilir. Bu tarz bir durumda borçlu olan veya iş yeri haciz kaldırma avukatı ilgili makama başvurup mevcut borcun bütününü vezneye depo edip gayrimenkuldeki haczin kaldırılmasını talep edebilmektedir.

  • Haricen tahsil yahut alacaktan feragat

Alacaklı olan taraf yahut vekili borcu tahsilat yaptığını yahut alacaktan feragat ettiğini icraya beyan eder ise iş yeri üzerindeki haciz kalkmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri azami zaman içerisinde en doğru yöntemlerle çare ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP