Kartal Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Kartal Tapuda Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Tapulara haciz koyma, borcunu yatırmayan borçlu olana alacaklı olan tarafın talebiyle borçlu olan tarafın gayrimenkul malları üzerine adli ve idari makamlarca haciz koyulması uygulamasıdır. İcra ve İflas Kanununda belirli zaman aralığı içerisinde borçlu olan şahıs kendine iletilmiş olan ödeme emrine karşı çıkmaz ise takip kesinleşmektedir. Alacaklı ödemesini tahsil edebilmek adına haciz talebinde bulunmalıdır. Şayet kişi haciz işlemi başlangıcından sonra alacaklıya borcun tamamını ödemezse haciz işlemi gerçekleşecektir. Buna ilaveten haciz mevzusu mallar için alacaklı kişi bir yıl içerisinde satış talebinde bulunmaz ise bahsi geçen haciz kendiliğinden ortadan kaybolmuş olmaktadır. Alt kısımda daha ayrıntılı anlatacak olduğumuz tapu haciz kaldırma hususunda belirtmek gerekir ki taraf tapuları üstüne haciz koyulacağını yahut haczi olduğunu öğrendiği an haciz kaldırma avukatına başvuruda bulunmalıdır. Kendi branşında profesyonel tapu haciz kaldırma avukatlarıyla en pratik ve hukuka uygun biçimde işleminiz gerçekleştirilecektir.

Tapu Üstündeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Alacaklı olanın isteği ile borçlu kişinin varlığına el konulduktan sonra borçlu olan tapu üstüne konulmuş haczin kaldırılması için belirli adımları hayata geçirmelidir. Haczin kalkması için öncelikle haciz bilgilerine daha detaylı vakıf olmak amacı ile İcra Müdürlüğüne gidilmelidir. Edinilen detaylar bağlamında eğer borç bütün dosya masrafları ile ödenirse haciz kalkmaktadır. Tapu haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlu olan şahsın ya da borçlu olan şahsın vekili olan tapu haciz kaldırma avukatının isteği olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırma talebinde bulunulamamaktadır Lakin unutulmamalıdır ki haczin kaldırılmasını isteyebilmek adına hacze konu malın satışının alacaklı olan şahıs tarafınca talep edilmemesi gerekmektedir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kalkması isteği kabul görür ise Tapu Müdürlüğüne haczin kalkması için müzekkere yazılacaktır. Müzekkere yazımı sonrasında şayet şartlar gerçekleşmişse tapunun haczi kaldırılır. Eğer alacaklı şahıs satış isteğinde bulunmuş ise koşullar sağlanmamış olacak İcra Müdürlüğüne yapılmış olan talep red alacaktır. Borçlu şahsın verecek olduğu taahhütle de tapu haczi kaldırılır. Şayet kişi taahhüt ettiği zamanlamaya uymaz ise hapis cezasına mahkum edilmektedir. Bunlara ilaveten haciz talebinde bulunan alacaklı olan taraf daima haczin kalkması talebinde bulunabilecektir. Bütün bu anlatılanlar doğrultusunda belirtilmesi gerekir ki tapu haciz kaldırma işlemi sonucunda muhtemel bir haksızlığa uğramamak için tapu haciz kaldırma alanında uzman bir avukattan hizmet alınabilir. Kolektif Hukuk Bürosu avukat ekibi olarak sizi asgari süre içerisinde en doğru yöntemler ile çözüme ulaştırmayı hedef ediniyoruz .

HEMEN ARA WHATSAPP