Kartepe Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Kartepe Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Alacaklı olan şahıs tarafından borçlu olan taraf aleyhine icra takibi başlatıldıktan sonrasında şahsın taşınır mallarına da haciz söz konusu olmaktadır. Kesin olan icra takibine karşı alacaklı şahsın talebiyle borcu olan tarafın ismine kayıtlı vasıta üzerine haciz konulabilmektedir. Haciz uygulaması sonrasında hacizli araç adına satış isteyerek alacağına ulaşmaktadır. Hacizli aracı alan taraf vasıta üstündeki haczinden haberdar olabilir. Aracı satın alırken araç üzerindeki hacizle birlikte satın almaktadır. Araba haciz kaldırma profesyoneli ise borçlu benzeri bir olayda yol göstermekte, haczi olan arabanın satılmasını engellemek adına en pratik ve güvenilir alternatifleri sunmaktadır.

Araç Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılmaktadır?

Araba üzerinde yer alan haciz icra dosyalarında yer alan giderler ve borcun hepsinin ödenmesiyle kalkabilmektedir. Lakin vasıta üzerindeki haczin kalkmasının tek çaresi bu değildir. Haczin kaydı icradaki görevlinin bir yanılgısından ötürü olabilir. İlgili makama bu konuyu barındıran bir dilekçe kaleme alınıp araç üstündeki var olan hacizlerin kalkması talep edilebilir. Araba haciz kaldırma avukatıyla kaleme alınacak dilekçe icradaki memurun hatasını daha iyi ortaya koyacak ve olası bir olumsuz neticeyle karşı karşıya kalmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının İcra Mahkemesine başvuru hakkı gizlidir. Alacaklı kişiyle anlaşılarak da araba üstündeki haciz kaldırılabilir. Örneklendirdiğimiz durumlara ilaveten arabaya haciz konduktan sonra 6 ay içinde alacaklı hacizli taşınır kapsamında satış istemelidir. İİK'de bu olay şu şekilde hüküm altına alınır. Bir malın satılması resmi zaman içerisinde istenmez ya da talep geri alınarak da resmi zaman içinde yenilenmez ise o mal üzerindeki haciz kalkmaktadır. Hacizli aracın satılabilmesi kapsamındaki talep bir defaya mahsus geri çekilebilir. Haczedilen resmi sicile kayıtlı olan malların, icrayla yapılacak görüşmeler sonucunda haczinin kalkmasının tespit edilmesi hâlinde, sicili tutan idarece haciz şerhi iptal edilir ve uygulama alakalı icraya bildirilmektedir . Birinci fıkra gerekliliğince var olan hacizlerin kaldırılmasına neden olan alacaklı mevcut araca uygun olarak, haczedilmesi ve saklanması gibi tüm giderlerden görevli olabilmektedir. Son olarak da eğer borçlu olan kişi kesin olan icra takibinde borçlu olan kişi olmadığını düşünüyor ise ispat davası açabilmektedir. Tüm bu hususlar ele alındığında araba haciz kaldırma uygulaması taraflar adına karışık ve zor olur. Kolektif Hukuk Bürosu ekibi olarak sizleri azami süre içerisinde en pratik yöntemler ile çözüme ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP