Kartepe Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Kartepe Araç Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Bir kişiye karşılıklı olarak icra takibi kesinleştikten sonra borçlunun taşınmaz ve taşınır mallarına, bankalardaki hesaplarına ve hisse senetlerine haciz konulabilir. Araç haczi ise tarafın üstüne kaydı bulunan ve taşınabilen niteliğe sahip motor, otomobil, otobüs gibi motorlu olan araçlara haciz konması uygulamasıdır. Alacaklı tarafından iletilen ödeme talebinin bildiriminden sonra takibi onanmışsa alacaklı şahıs borçlu adına kaydı bulunan motorlu vasıtaların haczini isteyerek satış talep edebilmektedir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak bizler bu tarz bir durumun var olması halinde şahsa en iyi ve hukuka uygun bir biçimde hizmet vererek bahsedilen sorunu çözüme kavuşturup sonuca ulaştırmaktayız. Araç üstündeki haczi kaldırmak için branşında deneyimli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesinde en kestirme ve doğru yöntemleri seçip kişiyi herhangi bir haksızlığa uğramasından kurtarmaktayız.

Araç Üstündeki̇ Haczi̇ Kaldırma Uzmanlar Tarafından Nasıl Kaldırılmaktadır ?

Araç üzerindeki haciz kararını araç haciz kaldırma avukatı 5 değişik yapıda kaldırabilmektedir.

  • Borcun gereğince ifası: İcranın takibine konu edilen borç tüm faizleriyle ve var ise ceza koşulları ile beraber ödendiğinde vasıta üstündeki haciz kaldırılmaktadır. Şayet bahsi geçen ödeme en kısa sürede haczi koyan daireye yapılması şarttır. Bu kapsamda araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi gereken borcun ilişkili icra dairesine en kısa sürede ödenmesini verip kişiyi büyük bir kayıptan kurtarır.
  • Haciz kaydının yanlış olarak konulmasının tespit edilmesi: Araç üstüne koyulmuş olan araç haciz, icra dairesindeki görevlilerin bir anlık yanılgısı sonucu yapılmış olabilir. Benzeri bir halde haciz koyan ilgili daireye itiraz dilekçesi verilip haczi kaldırılmalıdır . İcra dairesi bu dilekçeyi reddeder ise en pratik şekilde dilekçe hazırlanarak bu sefer İcra Mahkemesine başvurulmalıdır. Mahkeme dilekçeyi inceler ve herhangi bir yanılgının olduğuna kanaat geliştirirse haciz ivedilikle kaldırılır.
  • Borcu olan kişi ve alacaklının anlaşma sağlayıp kayıtlı haczi kaldırması: Haczi koyduran alacaklı ile mutabık olunması halinde alacaklı şahsın talebiyle vasıta üzerindeki haciz kaldırılır.
  • Hacizlerin zaman aşımı sebebi ile düşmesi: İcra İflas Kanunu'na uygun olarak taşınabilir malların haczedilmesinden itibaren altı ay içinde alacaklı kişi satış talep etmelidir. Fakat alacaklı taraf bu süre içinde satış istemez ise verilecek dilekçe ile haciz kaldırılabilmektedir.
  • Menfi tespit davası: Karşıt tespit davası ile borçlu kişi olarak adlandırılan şahsın borcu olmadığına karar kılınır ise vasıta üzerindeki haciz kaldırılmaktadır.

Bütün bu hususlar dikkate alındığında haczin kaldırılması adına yeterli hukuki donanım ve hız gereklidir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilmektedir. Yapılacak muhtemel bir hata ile araç üzerindeki haciz kaldırılamaz ve satış süreci gerçekleştirilir . Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri minimum süre içinde en doğru yöntemler ile çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP