Kartepe Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Kartepe Arazi̇ Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Araziye haciz koyma, söz konusu borcunu yatırmayan borcu olan tarafa alacaklı tarafın isteği ile borçlunun taşınmazının üstüne alacaklı tarafın talebi neticesinde icra müdürlüğünce haciz getirilmesi sürecidir. İcra ve İflas Kanununda detaylandırılan zamanlar içinde borçlu kendisine gönderilen ödeme emrine usulüne uygun itiraz etmediği senaryoda takip kesinleşmektedir. Alacaklı ödeneği tahsil edebilmek adına haciz istemelidir. Eğer taraf haciz işlemi başladıktan sonra alacaklıya borcun hepsini yatırmadığında ise haciz işlemi gerçekleşecektir. Buna ek olarak haciz mevzusu mallar adına alacaklı kişi 1 sene içinde satış isteğinde bulunmaz ise İcra iflas kanunu madde 106 ile 110 uyarınca yazılı talep sonucunda söz konusu haciz ortadan kaldırılacaktır . Alt kısımda epey ayrıntılı ifade edecek olduğumuz arsa haciz kaldırma mevzuunda belirtmeliyiz ki; ilgili kişi taşınmazı üzerine haciz koyulacağını yahut hacizli olduğunu öğrendiğinde arsa haciz kaldırma avukatına başvuruda bulunmalıdır. Zıt durumda arazinin satışını arsa alıcısının rızası olmadığı halde satış süreci gerçekleştirilemeyecektir . Bu sebeple işinde uzman arsa haciz kaldırma avukatlarıyla en hızlı ve hukuka uyumlu şekilde işleminizi gerçekleştirerek yaşadığınız mağduriyetinizi giderebilirsiniz.

Arsa Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Alacaklının talebiyle borçlu tarafın ya da kurumun üstünde mevcut olan arazisine icra dairesi tarafından haciz şerhi konmasından sonra borçlu olan tarafın, yeri üzerine konulmuş haczin yok edilmesi adına belli başlı süreçleri hayata geçirmesi gereklidir. Haczin kaldırılabilmesi adına öncelikli olarak haciz bilgilerine daha ayrıntılı vakıf olabilmek maksadıyla İcra Müdürlüğüne gidilmesi gerekir. Edinilen bilgiler doğrultusunda eğer borç bütün dosya masraflarıyla ödenirse haciz kalkar. Arsa haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlu olan kişinin yahut borçlu tarafın elçisi olan arsa haciz kaldırma avukatının talebi olmaksızın İcra Müdürlüğü re’sen haczi geçersiz kılma isteğinde bulunamaz. Yine de atlamamak gerekir ki haczin kaldırılmasını isteyebilmek adına haciz konusu arsanın satışının alacaklı tarafınca istenilmemiş olması gereklidir. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin kalkması talebi kabul görürse Tapu Müdürlüğüne haczin kalkması adına müzekkere yazılır. Müzekkere kaleme alındıktan sonra eğer şartlar hayata geçmiş ise arazideki haciz kaldırılacaktır . Eğer alacaklı taraf satış talebinde bulunmuşsa şartlar sağlanmamış olacak İcra Müdürlüğüne yapılan istek kabul görmeyecektir. Borçlunun vereceği taahhütle de yerin üstünde bulunan tapu haczi kaldırılır. Buna rağmen kişi taahhüt etmiş olduğu süreye uymazsa hapse tazyik çaptırılacaktır. Bu durumlara ek olarak haciz isteğinde yer alan alacaklı daima haczin kaldırılması isteğinde bulunabilecektir. Tüm bu anlatılanlar ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma süreci neticesinde olası bir haksızlığa uğramamak adına Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri en az zaman içinde en güvenilir adımlarla çözüme ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP