Kartepe Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Kartepe Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

İcra takip sürecinin kesin olmasından sonra borçlu olan tarafın gayrimenkulü üzerine haciz istenebilmektedir. Ev üstüne haciz alacağı olan taraf veya vekilin isteği doğrultusunda icra müdürlüğü tarafından evin bulunduğu yerdeki tapu müdürlüğüne yazılacak müzekkereyle konulmaktadır. Aynı şekilde icra tarafınca ilgili müdürlüğe yazılacak müzekkereyle haciz kaldırılabilmektedir. Gayrimenkul üzerine konan haczin kaldırılabilmesi için ev haciz kaldırma avukatı ilerleyen kısımlarda daha ayrıntılı anlatacak olduğumuz bazı koşulların var olduğuna dikkat etmektedir. Bunlar; borcun ödenmesi, ödeme sözünde bulunmak, haczin düşürülmesi, ispat tespitinin davası, haricen tahsil veya alacaklardan vazgeçmektir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Mülk Üstündeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırabi̇li̇r?

  • borcun ödenebilmesi

İcra aracılığıyla ev üstüne konulan haciz borcun bütününün yatırılması ile kaldırılabilir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra tarafından ve hangi dosya üzerinden tapu kaydı konulduğunu belirleyerek borçlu olan kişiye tutarın yatırılmasıyla haciz kalkabilmesi konusunda yardımcı olmaktadı. Haczin konduğu evrak öğrenilip icra müdürlüğüne dosyanın işlenen faizi, geri ödemesi ve vekalet ücretinin hesaplanması adına talepte bulunulmalıdır. Bunun üstüne belirlenen miktarın vezneye yatırılması ile icra müdürlüğü tapuya müzekkere yazarak taşınmaz üstündeki haciz kaldırılabilir.

  • ödeme sözü verilmesi

Borçlu haciz mevzusu ödeyeceği tutarı belli başlı süre içinde ya da belirli vadelerle ödeyebileceğini taahhüt ederse ev haciz kaldırma profesyonelinin hazır edeceği bir protokolle haciz kaldırılması söz konusu olabilir. Bu konu için icraya istekte bulunulur. Talep neticesinde ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır. Lakin unutulmaması gerekir ki İİK'de borcun ödenmemesi değil verilmiş olan taahhüdün uygulanmaması tazyik hapsi ile cezalandırılır.

  • haciz kaldırılması

İcra ve İflas Kanun’da taşınmazların haczi durumunda alacaklının satış isteyebilme zamanını bir yıl olarak belirlenmektedir. Bu zaman içinde alacaklı satış isteğinde bulunmaz ise gayrimenkul üstündeki haciz kalkar ve ilgili müdürlüğe yazılacak müzekkere ile haciz kalkabilmektedir.

  • ispat tespit davası

Borçlu, takipte borcu olan kişi olmadığı savunmasında ise ispat tespit davası açabilmektedir. Bu tarz bir halde borcu olan kişi veya ev haciz kaldırma avukatı icra müdürlüğüne başvurup ilgili borcun bütününü vezneye depo ederek gayrimenkul üstündeki haczin düşürülmesini talep edebilmektedir.

haricen tahsilat yahut alacaktan feragat etmek

Alacaklı veya vekaleti olan kişi borcu aldığını veya alacaktan feragat ettiğini icraya ifade ederse mülk üzerindeki haciz kalkmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri minimum süre içinde en güvenilir teknikler ile çareye ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP