Kartepe İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Kartepe İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Takip işlemi kesinleştikten sonra borçlu kişiye ait olan iş yerine ilişik haciz istenebilir. İş yeri üzerine haciz, alacaklı olan taraf yahut vekaleti olan kişinin talebi üzerine icra tarafınca iş yerinin bulunduğu yerdeki tapu müdürlüğüne yazılması planlanan müzekkere ile konulur. Öte yandan icra dairesince tapu müdürlüğüne yazılan müzekkere ile konulan haciz kaldırılabilmektedir İş yeri üstüne koyulan mevcut haczin kaldırılması için iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafından ilerleyen aşamalarda oldukça detaylı anlatacağımız belirli şartların varlığına dikkat edilmesi gereklidir. Bu durumlar; borcun ödenmesi, ödeme anlaşmasında bulunması, haczin düşmesi, menfi tespit davası, ilaveten alacak ve tahsilattan feragattir.

İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üstündeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırılır?

  • mevcut borcun ödenebilmesi

İcra müdürlüğü aracılığıyla iş yeri üzerine konan haciz mevcut borcun bütününün ödenmesiyle kaldırılabilmektedir. İş yeri haciz kaldırma avukatlığı mevcut haczin hangi icra müdürlüğü tarafınca ve hangi dosya üzerinden tapunun kaydının konulduğunu belirleyerek borçluya borcun yatırılması ile haczin kaldırılabilmesi konusunda destek olmaktadır. Haczin koyulduğu dosya öğrenilip icraya mevcut dosyanın işlenmiş faizi, masrafı ve vekalet ücretinin toplanması için talepte bulunulmalıdır. Bunun üzerine belirli meblağın icra ödeme noktasına yatırılması ile icra müdürlüğü ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alıp ilgili çalışma ortamı üstündeki haciz kaldırılabilir.

  • Ödeme sözleşmesinde bulunulması

Borçlu şahıs yahut kuruluş, haczin konusu borcunu belli zaman içerisinde yahut belli sürelerle ödeyeceğini güvence ederse iş yeri haciz kaldırma uzmanının hazır edeceği bir protokolle mevcut haczin kalkabilmesi bahis konusu olur. Bu husus adına icraya talepte bulunulur. Talep neticesinde tapu müdürlüğüne müzekkere kaleme alınmalıdır. Öte yandan unutulmaması gerekir ki İİK'de borcun ödenmemesi değil verilmiş olan taahhüdün uygulanmaması durumunda zorlama hapsi ile cezalandırılır.

  • haczin kalkması Başvuru sonucu müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır.

İİK'de taşınmazların haczi durumunda alacaklı olan kişinin satış talebinde bulunma müddeti bir yıl olarak belirlidir. Bu süre içerisinde alacaklı olan şahıs satış isteminde bulunmazsa iş yeri üstündeki haciz kalkar ve müdürlüğe yazılması planlanan müzekkereyle haciz kalkmaktadır. Avukat tarafından hazır edilecek olan İİK (106 - 110) uyarınca yazılması planlanan olan haciz düşürme dilekçesi ile birlikte mevcut iş yerine koyulan haciz kaldırabilir.

  • ispat tespit davası

Borcu olan, kesinleşmiş takipte borçlu olmadığı iddiasında ise menfi tespit davası açılabilmektedir. Böyle bir senaryoda borçlu olan yahut iş yeri haciz kaldırma avukatı ilgili makama başvurup mevcut borcun tamamını vezneye depo edip evdeki mevcut haczin kalkmasını isteyebilmektedir

  • Haricen alacak ya da tahsilden feragatte bulunmak

Alacaklı şahıs yahut vekili ödemeyi tahsilat yaptığını yahut alacaktan feragat ettiğini icra müdürlüğüne beyan eder ise iş yeri üzerindeki haciz kalkmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri azami süre içerisinde en doğru tekniklerle çare ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP