Kartepe Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Kartepe Tapudan Haci̇z Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Tapuya haciz koyma, borcunu ödemeyen borçluya alacaklının isteği ile borçlu olanın gayrimenkulleri üstüne adli ve idari makamlarca haciz koyulması işlemidir. İcra ve İflas Kanununda belirtilen süreler içinde borçlu kendine iletilmiş olan ödeme emrine karşı çıkmaz ise takip kesinleşir. Alacaklı şahıs ödemesini tahsil edebilmek için haciz talep etmelidir. Eğer kişi haciz uygulaması başladıktan sonra alacaklı olan tarafa borcun hepsini ödemezse haciz uygulaması gerçekleştirilecektir. Bu duruma ek olarak haciz mevzuu mallar adına alacaklı olan taraf bir yıl içinde satış talep etmezse bahse konu haciz kendi kendine ortadan kaybolmuş olmaktadır. İlerleyen kısımlarda daha ayrıntılı ele alacağımız tapu haciz kaldırma hususunda belirtmek gerekir ki taraf tapusu üzerine haciz koyulacağını yahut haciz olduğunu öğrendiğinde haciz kaldırma avukatına başvuruda bulunmalıdır. Kendi branşında uzman tapu haciz kaldırma avukatlarıyla en pratik ve hukuka uygun biçimde süreciniz gerçekleştirilecektir.

Tapu Üstündeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Tarafınca Nasıl Kaldırılmaktadır?

Alacaklı olanın isteği ile borçlu olan şahsın mal ve mülklerine el konulduktan sonra borcu olan taraf tapu üstüne koyulmuş haczin kaldırılması için belirtilen uygulamaları hayata geçirmelidir. Haczin kaldırılması adına öncelikle haczin bilgilerine daha detaylı vakıf olabilmek maksadıyla İcra Müdürlüğüne gidilmesi gerekir. Edinilen detaylar ışığında eğer ki borç bütün dosya masraflarıyla yatırılırsa haciz kalkmaktadır. Tapu haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu kişinin veya borçlu tarafın vekili kabul edilen tapu haciz kaldırma avukatının isteği olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırılması isteğinde bulunulamamaktadır Fakat unutulmamalıdır ki haczin kaldırılmasını talep edebilmek için haciz konusu malın satışının alacaklı olan şahıs tarafından talep edilmemiş olması gerekmektedir. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin kaldırılabilmesi talebi kabul görür ise Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılabilmesi için müzekkere yazılacaktır. Müzekkere yazımı sonrasında eğer şartlar gerçekleşmiş ise tapudaki haciz kaldırılabilir. Eğer alacaklı şahıs satış talebinde bulunmuş ise koşullar sağlanmamış olacak İcra Müdürlüğüne yapılan talepler red alacaktır. Borçlu olanın vereceği taahhütle dahi tapu haczi kaldırılabilir. Lakin taraf taahhüt ettiği zamanlamaya uymaz ise hapis cezasına mahkum edilir. Bütün hepsine ek olarak haciz isteğinde bulunan alacaklı kişi her zaman haczin kalkması isteğinde bulunabilecektir. Bütün bu bahsedilenler ışığında belirtilmesi gerekir ki tapu haczi kaldırma işlemi neticesinde herhangi bir adaletsizliğe uğramamak için tapu haciz kaldırma alanında uzman bir avukattan destek alınması gereklidir. Kolektif Hukuk Bürosu avukat ekibi olarak sizleri en az süre içinde en doğru yöntemlerle neticeye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP