Keçiören Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Keçi̇ören Vasıta Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Alacaklı tarafınca borçlu zararına icra takibi başlatıldıktan sonra tarafın taşınabilir mallarına da haciz mevzu bahis olmaktadır. Kesinleşmiş icra takibince alacaklı olan tarafın talebiyle borçlu olanın adına kayıtlı olan vasıta üzerine haciz gelebilmektedir. Haciz uygulaması sonrasında haczi olan vasıta adına satış talebine bulunarak alacağına ulaşmaktadır. Hacizli vasıtayı alan taraf araç üzerindeki hacizden haberdar olabilir. Aracı satın aldığında araba üstündeki haciz ile beraber satın almaktadır. Araba haciz kaldırma profesyoneliyse borçlu olan kişi böyle bir durumda yol göstermekte, haczi olan vasıtanın satılmasını önlemek adına en doğru ve pratik alternatifleri öne çıkartmaktadır.

Araç Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılmaktadır?

Arabanın üzerinde bulunan haciz icra evrakında mevcut olan giderler ve borcun hepsinin ödenmesi ile kalkabilmektedir. Fakat vasıta üstündeki var olan hacizlerin kalkmasının tek çaresi bu değildir. Haczin kaydı icradaki memurun bir yanılgısından kaynaklanmış olmaktadır. İlgili makama bu konuyu barındıran bir dilekçe yazılıp vasıta üstündeki mevcut hacizlerin kaldırılması istenebilmektedir. Araba haciz kaldırma avukatıyla yazılacak dilekçe icradaki memurun yanlışını daha iyi ortaya çıkaracak ve herhangi bir aksi sonuçla karşı karşıya kalmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının İcra Mahkemesine başvuru hakları saklıdır. Alacaklı kişiyle anlaşılarak da vasıta üzerindeki haciz kaldırılabilmektedir. Ele aldığımız durumlara ilaveten arabaya haciz koyulduktan sonra altı ay içerisinde alacaklı olan şahıs haczi olan mal kapsamında satış isteğinde bulunmalıdır. İcra ve İflas Kanununda mevcut durum şu şekilde hükme alınır. Bir malın satılabilmesi resmi zaman içinde istenmez yahut talep geri alınıp da resmi müddette yenilenmezse o mal üzerindeki haciz kalkmaktadır. Haczi olan arabanın satışının yapılması kapsamındaki istek bir defaya mahsus geri çekilebilir. Haczedilen resmi sicile kayıtlı olan malların, icra dairesiyle yapılacak görüşmeler neticesinde hacizlerinin kalkmasının tespit edilmesi hâlinde, sicili saklayan idarece haciz şerhi iptal edilir ve uygulama alakalı icra dairesine bildirilir. Birinci fıkra gerekliliğince var olan haczin kalkmasına neden olan alacaklı olan şahıs mevcut araca uygun olarak, haczin konulması ve korunması benzeri tüm giderlerden görevli olabilir. Son olarak da eğer borçlu olan kişi kesinleşmiş icrada borçlu olan kişi olmadığını düşünüyor ise menfi tespit davası açabilmektedir. Bütün bu konular değerlendirildiğinde araba haciz kaldırma işlemi taraflar için karışık ve zor olur. Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizi asgari zaman içinde en güvenli tekniklerle çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP