Keçiören Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Keçi̇ören Araç Haczi̇ Kaldırma Avukatı Ne Anlama Geli̇r?

Bir şahsa karşılıklı olarak icra takibi kesinleştiğinde borçlu kişinin taşınır ile taşınmaz mallarına, bankasındaki hesaplarına ve senetlerine haciz koyulabilir. Araç haczi ise kişinin üstüne kaydı bulunan ve taşınır niteliğe sahip otomobil, minibüs, motor gibi motorlu olan araçlara haciz koyulması işlemidir. Alacaklı tarafınca yönlendirilen ödeme emrinin tebliğinden sonra takip kabul edilmişse alacaklı kişi borçlu adına kaydı olan motorlu vasıtaların haczini isteyip satış talep edebilecektir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak biz benzer bir durumun var olması halinde kişiye en başarılı ve hukuka uyumlu bir nitelikte destek sağlayarak söz edilen problemi çözüp sonuca ulaştırıyoruz. Araç üzerindeki haczi kaldırmak adına alanında deneyimli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesinde en kısa ve doğru yolları seçip kişiyi herhangi bir adaletsizliğe uğramaktan kurtarıyoruz.

Vasıta Üstündeki̇ Haczi̇ Kaldırma Avukat Tarafınca Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Araç üstündeki haciz işlemini araç haciz kaldırma avukatı beş seçenekli şekilde kaldırmaktadır.

  • Borcun gereğince ifası: İcranın takip edilmesine konu olan borç bütün faizleriyle ve mevcutsa ceza şartları ile birlikte ödendiği takdirde vasıta üzerindeki haciz kaldırılır. Şayet bahsedilen ödeme en kısa zamanda haczi koyan icra dairesine yapılması zorunludur. Bu noktada araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi gereken borcun ilgili icra dairesine en kısa sürede ödenmesini verip tarafı büyük çaplı bir kayıptan kurtarmaktadır.
  • Haciz kayıtlarının yanlış olarak konulmasının tespiti: Vasıta üzerine koyulan araç haciz, dairedeki görevlilerin yanlışı neticesinde yapılmış olabilir. Benzeri bir durumda haciz koyan ilgili icra dairesine itiraz dilekçesi verilip haciz kaldırılır. İlgili icra dairesi mevcut dilekçeyi reddeder ise en hızlı biçimde dilekçe hazırlanıp bu seferde İcra Mahkemesine başvuru yapılmalıdır. Mahkeme dilekçeleri tetkik eder ve yanılgıların olmasına kanaat getirirse haciz ivedilikle kaldırılmaktadır.
  • Borcu olan taraf ve alacaklı kişi anlaşıp haczin kaydını kaldırması: Haczi koyduran alacağı olan şahıs ile mutabık olunması durumunda alacaklı olan şahsın talebiyle vasıta üzerindeki haciz kalkmaktadır.
  • Haczin zaman aşımı sebebi ile düşmesi: İİK’ye uygun olarak taşınabilen malların haczinden itibaren 6 ay içerisinde alacaklı kişi satış istemelidir. Şayet alacağı olan kişi bu süre içinde satış istemezse verilecek dilekçeyle haciz kaldırılır.
  • ispat tespit davası: İspat tespit davası ile borcu olan şahıs olarak gösterilen şahsın borçlu olmadığına karar onanır ise araç üstündeki haciz kalkmaktadır.

Tüm bu konular incelendiğinde haczin kaldırılabilmesi adına yeterli donanım ve hız gereklidir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilmektedir. Yapılan olası bir hatayla vasıta üzerindeki haciz kaldırılmaz ve satış işlemi gerçekleştirilir . Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri en az süre içinde en güvenilir yöntemlerle çözüme ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP