Keçiören Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Keçi̇ören Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Araziye haciz koyma, söz konusu borcunu yatırmayan borcu olan kişiye alacaklının isteğiyle borçlu olan kişinin arsasının üzerine alacaklının isteği neticesinde icra müdürlüğü tarafından haciz koyulması yöntemidir. İcra ve İflas Kanununda detaylandırılan müddetler içerisinde borcu olan kişi kendine gönderilmiş olan ödeme buyruğuna kuralına göre itiraz etmediği senaryoda takip kesinleşmektedir. Alacaklı kişi alacağı ödemeyi tahsil edebilmek adına haciz istemelidir. Eğer ilgili kişi haciz süreci başladıktan sonra alacaklı tarafa borcun tümünü ödemezse haciz süreci gerçekleştirilir . Ekstra olarak haciz konusu mal ve mülkler için alacaklı kişi 1 yıl içinde satış isteğinde bulunmazsa İcra iflas kanunu madde 110 ile 106 gereğince yazılı istek sonucunda bahis konusu haciz ortadan kalkacaktır. Alt kısımda çok daha ayrıntılı ifade edecek olduğumuz arsa haciz kaldırma mevzusunda belirtilmesi gerekir ki; ilgili kişi yeri üzerine haciz konulacak yahut hacizli olduğunu öğrendiğinde arsa haciz kaldırma avukatına müracaat etmelidir. Karşıt halde arazinin satış uygulamasını arsa alıcısının isteği olmadığı ihtimalde satış süreci neticelendirilemeyecektir. Bu sebeple işinde uzman arsa haciz kaldırma avukatları ile en hızlı ve hukuka uyumlu biçimde sürecinizi gerçekleştirerek yaşadığınız haksızlıkları giderebilirsiniz.

Arazi̇ Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Alacaklının isteğiyle borçlu olan kişinin yahut şirketin üzerinde mevcut olan yerine icra dairesince haciz şerhi koyulmasından sonra borçlu kişinin, arsası üzerine konulmuş haczin yok edilmesi adına belli başlı uygulamaları yerine getirmesi zorunludur. Haczin kaldırılabilmesi adına ilk önce haciz bilgilerine oldukça detaylı vakıf olabilmek maksadıyla İcra Müdürlüğüne gidilmesi gereklidir. Edinilen bilgiler kapsamında şayet borç bütün dosya masrafları ile ödenirse haciz kalkar. Arsa haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu olan kişinin yahut borçlu tarafın elçisi olan arsa haciz kaldırma avukatının talebi olmaksızın İcra Müdürlüğü re’sen haczi geçersiz kılma isteğinde bulunmamaktadır. Fakat atlamamak gerekir ki haczin kalkmasını isteyebilmek adına hacze konu malların satışının alacaklı tarafından talep edilmemiş olması şarttır. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin yok edilmesi isteği kabul görür ise Tapu Müdürlüğüne haczin yok edilmesi için müzekkere yazısı kaleme alınacaktır. Müzekkere yazıldıktan sonra şayet koşullar gerçekleşmiş ise arsadaki haciz kalkacaktır. Şayet alacaklı taraf satış isteğinde bulunmuş ise durumlar sağlanmamış sayılacak İcra Müdürlüğüne yapılan istek reddedilecektir . Borçlu olan tarafın verecek olduğu taahhüt ile de arazinin üstünde mevcut olan tapunun haczi kaldırılabilir. Yine de taraf taahhüt verdiği zamana uymaz ise hapis cezasına (tazyik hapsi) mahkum edilecektir. Bunlara ek olarak haciz talebinde yer alan alacaklı her zaman haczin kalkması talebinde bulunabilmektedir. Bütün bu sözü edilenler ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma işlemi neticesinde muhtemel bir haksızlığa uğramamak adına Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri en az süre içerisinde en pratik yöntemler ile çözüme ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP